Læsesalens kilder består af et bredt udvalg af materialer i både analog og digital form. Fælles for dem er, at de er umiddelbart tilgængelige i læsesalens åbningstid. 

Herunder kan du læse en uddybende beskrivelse af de enkelte kilder.

Udover de nævnte kilder er der også adgang til Stadsarkivets digitale arkivservice AarhusArkivet.dk

 

Indhold

Samlingens kerne er materiale, der er overført fra Lokalhistorisk Samling og fra Erhvervsarkivet. Her er blandt andet kommunale beretninger, lokalplaner og andre kommunale publikationer, årbøger fra skoler og institutioner, bøger om Aarhus og meget andet.

Samlingen står fremme på læsesalen og skal benyttes der. Dog er det typisk kun de nyeste årgange af tidsskrifter og årbøger, der står fremme.

En større del af bog- og tidsskriftssamlingen står på Stadsarkivets fjernmagasin, og skal bestilles til gennemsyn på læsesalen.

 

Sådan søger du i bog- og tidskriftssamlingen

AarhusArkivet kan samlingen ses ved følgende fremgangsmåde:

  1. Indtast et søgeord og tryk "søg"
  2. under filtre vælges: Materialetype>Publikationer>Vælg alt herunder
  3. under Tilgængelighed kan vælges: online, På magasin eller Kan ses på læsesalen.

Online betyder, at materialet er digitaliseret og kan ses online. På magasin betyder, at materialet befinder sig på Stadsarkivets magasin og kan bestilles til gennemsyn på læsesalen. Kan ses på læsesalen betyder, at materialet er umiddelbart tilgængelige i læsesalens åbningstid.

Materialerne kan også søges på Aarhus Kommunes Bibliotekers hjemmeside: aakb.dk

På læsesalen kan du se vejvisere for Aarhus Kommune. En vejviser er en adressebog og senere telefonbog med oplysninger om bl.a. navne, adresser, telefonnumre og et fagregister. Vejviseren indeholder også generelle oplysninger om byen og med tiden udbygges den også med oplysninger om f. eks. postvæsen, togtider m.v.

Interessante elementer i vejviserne er også annoncer for byens virksomheder og bykort.

Vejviserne dækker med enkelte mangler perioden fra 1859-2007.

Aarhus Vejviser kan ses både digitalt på AarhusArkivet og som fysiske bind.

De digitaliserede udgaver kan også ses hjemmefra op til 1940.

Tidligere kontorassistent ved Erhvervsarkivet Preben Rasmussen samlede avisudklip, småtryk og beskrivelser om steder, personer og institutioner i Aarhus i en lang række ringbind.

Brug på læsesalen

Materialet er digitaliseret, og må benyttes på læsesalen.

Den største del af samlingen er adresseopdelt, og omhandler byens ejendomme, gader og pladser primært inden for Ringgaden. De øvrige ringbind er emneopdelt.

 

Aarhus Kommunes mandtalslister er lister, hvor Aarhus Kommunes befolkning er optalt og registreret enkeltvis (talt i mandtal) efter adresse. Alle borgere i kommunen er registreret på listerne – også børn.

 

En liste dækker en adresse

Mandtalslisterne er i udgangspunktet født med de samme typer af oplysninger som de nationale folketællinger. Det vil sige oplysninger om navn, fødselsdag, fødesogn, stilling i husstanden og erhverv. Listerne udvikles og beriges over tid med flere kolonner til en mere detaljeret registrering. Fx kommer også oplysninger om arbejdsgivere, huslejebetaling, flytning siden sidste flytteperiode og hvilke skole børnene går på med tiden med. Aarhus Kommune har ført mandtalslisterne i perioden fra 1885-1953 med enkelte undtagelser. Der er også bevaret mandtalslister for visse forgængerkommuner (sognekommuner), men materialet er ikke så systematisk udarbejdet eller bevaret som i Aarhus Kommune.  

Mandtalslisterne blev hvert år udarbejdet omkring oktober, og de udgør derfor et tidsbillede på, hvor folk havde adresse på netop dette tidspunkt. Mandtalslisterne blev brugt som grundlag for at udarbejde Vejviseren for Aarhus (datidens telefonbog).

Du kan bladre i mandtallene, der er inddelt årgangsvis efter gade og husnummer.

 

Det ældste materiale kan ses hjemmefra

Mandtalslisterne indeholder oplysninger om rent private forhold. Tilgængelighedsfristen på materiale med oplysninger om rent private forhold er 75 år. Materiale ældre end 75 år kan derfor ses hjemmefra på AarhusArkivet, og materialer nyere end 75 år kan ses på læsesalen efter dispensation. 

Du kan søge om dispensation fra tilgængelighedsreglerne ved at udfylde en ansøgningsformular, der fås på læsesalen. Hvis formålet er slægtsforskning, kan du få særlig tilladelse til at se mandtalslisterne fra 1943-53. Tilladelsen kan søges på stadsarkivets læsesal. Ansøgningen behandles med det samme.

Vil du søge om tilladelse til at benytte mandtalslisterne 1943-53 til andre formål end slægtsforskning, skal du sende en skriftlig ansøgning (du kan bruge ansøgningsskemaet her eller sende et brev). Du får skriftligt svar senest 10 arbejdsdage efter, at ansøgningen er modtaget.

På læsesalen har vi adgang til en digital udgave af Århus Stiftstidendes historiske aviser. Her kan du bladre og søge i avisen tilbage til oprettelsen i 1794. 

Størsteparten af siderne er digitaliseret på baggrund af mikrofilm.

På læsesalen er der via Mediestream fri adgang til de såkaldte “Herreløse aviser”, dvs. aviser der ikke udkommer længere og ikke er overtaget af et stadig eksisterende bladhus eller ejer.

Aviserne kan i øvrigt også tilgås på publikums-pc´er på Aarhus bibliotekerne. 

Læs mere om Mediestream hos Det Kgl. Bibliotek.

På Stadsarkivets læsesal har vi adgang til artikeldatabasen Infomedia, som indeholder artikler fra en lang række danske aviser.

Artiklerne går tilbage til 1985-1990. Der er også mulighed for at læse telegrammer fra nyhedsbureauerne. Basen indeholder desuden en række tidsskrifter som Ingeniøren, Landbrugsavisen, Computerworld og Dagens medicin.