Omgang med arkivalier

 • Der må kun være én pakke eller protokol på bordet ad gangen
 • Fugt ikke fingrene under arbejdet
 • Sæt aldrig streger eller mærker i arkivalierne
 • Brug aldrig arkivalierne som skriveunderlag
 • Fjern aldrig noget fra pakkerne
 • Dokumenternes rækkefølge i pakken må ikke ændres
 • Overtrædelse af disse regler kan medføre bortvisning fra læsesalen.

Det må du medbringe

 • Egen bærbar computer/tablet uden taske
 • Blyanter/stiftblyanter uden penalhus
 • Mobiltelefon (skal være på lydløs)
 • Kamera
 • Digitale lagerenheder (f.eks. USB-stik).

Det må du ikke medbringe

 • Overtøj
 • Mad- eller drikkevarer
 • Tasker
 • Private originale dokumenter, der kan forveksles med arkivalier.

Kopiering

Der er ikke mulighed for kopiering på læsesalen. Vi opfordrer derfor til, at man affotograferer frem for at kopiere. Kamera eller telefon må medbringes på læsesalen.

Fotografering og skanning

Der kan være tilfælde, hvor du ikke må fotografere arkivalier på grund af bestemmelserne i arkivloven eller ophavsretsloven. Spørg derfor altid læsesalsvagten først.

Der må ikke anvendes håndskannere, bordskannere eller tilsvarende, der kan skade arkivalierne.

Ekspeditionstider

Arkivalier skal fremsøges på AarhusArkivet.dk og bestilles via e-mail til stadsarkiv@aarhus.dk

Oplys ARKIV-ID ved bestilling.

Der må regnes med ca. 5 arbejdsdage til ekspedition. Vi ekspederer fra vores magasin 1 gang ugentligt. Der fremsendes altid en e-mail, når materialet er klar. Mød ikke op før du har modtaget denne mail.