Du vil blive bedt om at oplyse dit formål med ansøgningen.

Søger du om tilladelse til at se utilgængeligt materiale, der omhandler nulevende myndige personer, vil du blive bedt om at vedlægge et samtykke fra vedkommende. Er personen død, skal du fremsende samtykke fra alle efterkommere i lige linje og/eller ægtefælle. 

Det er din opgave som ansøger at indhente de nødvendige samtykker. Du kan evt. bruge en skabelon, som du kan bede de involverede om at udfylde.

Der kan gives adgang på særlige vilkår til brug for historiske undersøgelser.

Der skal ikke indhentes samtykke fra offentlige myndigheder. I disse sager afgør stadsarkivet selv, om der kan gives dispensation.

Virksomheder, foreninger og organisationer fastsætter selv reglerne for adgang til deres arkiv.

Regler for adgang til ikke-tilgængeligt arkivmateriale er bestemt i Arkivloven (lov nr. 1050 af 17. december) § 40, 41, stk. 2, 3 og 6 og 51, stk. 1.

Regler for kopiering af dette materiale er bestemt i Arkivbekendtgørelsen (nr. 591, 26.6.2003).

Se Arkivlovens tilgængelighedsfrister for udvalgte sager.