Ugens Aarhushistorie: På Trøjborg fik villaerne navne

På Trøjborg fik villaerne navne

Trøjborg fik en god portion af de købstadsvillaer, der skød op i og omkring købstaden Aarhus i slutningen af 1800-tallet. Villaerne blev bygget ned til skoven eller for eksempel på Aldersrovej, den senere Nordre Ringgade og Barthsgade. På de bare marker på Trøjborg var der nemlig plads til at udleve drømmen om en bolig i det grønne. Mange af villaerne fik fantasifulde navne.

 

Villa Solvænge og Villa Mimosa

På et hjørne ud til Nordre Ringgade med adresse på Nordre Ringgade nr. 58 og nr. 60 ligger i dag en ubebygget grund. Indtil slutningen af 1990’erne lå her to villaer - Villa Solvænge og Villa Mimosa.

Villaerne, der var opført i hhv. 1900 og 1901, havde to vidt forskellige byggestile, men bygmesteren, tømrermester N. Uldahl, var den samme. Villa Solvænge var en 1 1/2-etages, pudset villa med et stort treetagers hjørnetårn, og byggestilen ledte tankerne hen på italienske renæssancepalæer. Villa Mimosa var også en var en 1 1/2-etages, pudset villa, men der ophørte lighederne, da Mimosa var langt mere beskeden i sit udtryk.

I 1966 blev villaernes skæbne knyttet sammen, da de blev indrettet til ét stort kollegium. Placeringen tæt på universitetet var ideel, og mange unge kunne de næste mange år kalde Esbjergkollegiet for deres hjem.

Ved en vurdering i 1984 fik begge villaer en god vurdering i kvalitetsgruppe II, som betød, at bygningerne i forbindelse med deres omgivelser skabte et karakteristisk og godt bymiljø. De fine vurderinger var dog ikke nok til at redde de to villaer, og i midten af 1990’erne blev det besluttet, at de to villaer skulle nedrives. I stedet skulle der opføres nye og moderne ungdomsboliger. Villaerne blev nedrevet, men planerne om ungdomsboliger blev aldrig ført ud i livet.

Fotograf Ib Nicolajsen, 2020, Aarhus Stadsarkiv.

 

Villa Granly

I 1896 fik bankkasserer Eriksen opført en 1 1/2-plans gulstensvilla ved navn Villa Granly på Aldersrovej 21.

I 1938 blev den gamle villa solgt til den nyuddannede børnehavelærerinde Alvilda (Ville) Andersen og omdannet til en privat folkebørnehave, der åbnede i august 1939. Villaen har fungeret som børnehaveinstitution fra 1939 til 1994. Herefter er børnehaven blevet til en integreret institution, som i dag hedder Trøjborg Børnehus.

I 1940’erne var villaen ved at være for lille til Villes børn, og der blev derfor opført to tilbygninger mod henholdsvis øst og vest. Den vestvendte tilbygning blev opført i 1943 og er tegnet af Walther Møller, og den østvendte tilbygning blev opført i 1946, og den er tegnet af murermester Hilmer B. Kræmer.

Tidligere (ukendt årstal) er Villa Granly blevet SAVE-registreret af Aarhus Kommune, som vurderede bygningen til at have en lav bevaringsmæssig værdi på 7.

Fotograf Ib Nicolajsen, 2020, Aarhus Stadsarkiv.

 

Villa Fairhill

(Øverste billede)

Villa Fairhill blev opført på adressen Trøjborgvej 74 i 1891 af byfoged Christian Julius Thorup. Villaen var tegnet af arkitekt Vilhelm Carl Puck, der var en af de første selvstændige arkitekter i Aarhus. Puck stod blandt andet bag flere af villaerne i Nørre Allé og Thunøgade samt den folkelige forsamlingsbygning i Østergade, hvis facade i dag er bevaret som en del af Scandic Hotel. Villaen blev opført som en palæagtig købstadsvilla, og Puck var tydeligt inspireret af den italienske byggestil.

I 1914 blev ejendommen solgt til fabrikant H.L.A. Mammen, der på en del af Villa Fairhills grund i 1917 opførte fabriksbygninger til sin æskefabrik. Senere blev Villa Fairhill og naboejendommen på Trøjborgvej 72 udlejet til Jaco Supermarked, som havde forretning på adressen i flere år.

Villa Fairhill har det sidste års tid været nævnt en del i avisen, efter at den gamle villa er blevet omkranset af en ny omdiskuteret karrébebyggelse. På grunden, hvor Villa Fairhill ligger, er der blevet bygget 145 nye lejligheder i en seks etagers høj karrébebyggelse ud mod Trøjborgvej. De nye bygninger omkranser nu villaen, der ligger tilbagetrukket på grunden. Det ses også andre steder på Trøjborg og skaber et karakteristisk kulturmiljø.

I 2012 blev Villa Fairhill SAVE-registreret af Aarhus Kommune, som vurderede bygningen til at have en høj bevaringsmæssig værdi på 3.

Fotograf Ib Nicolajsen, 2020, Aarhus Stadsarkiv.

 

Sådan gjorde Stadsarkivet:

I de sidste årtier af 1800-tallet skød en helt ny boligtype op i landets byer: købstadsvillaerne. Villaen var en luksuriøs boligtype forbeholdt de privilegerede og de nyrige, som enten var født ind i en velhavende familie eller som havde profiteret af industrialiseringsprocessen. Villaerne står ofte i orkanens midte, når der diskuteres byudvikling og bevaring. Kan de bevares, skal de? For at skabe et godt grundlag for en kvalificeret debat har stadsarkivet beskrevet de eksisterende købstadsvillaer.

Det er lykkedes os at finde omkring 80 bevarede eller nedrevne købstadsvillaer fra tiden 1860-1900, men der kommer stadig frem i lyset. Vi gennemgik først BBR-registret. I dag bliver de gamle købstadsvillaer brugt til forskellige formål, og derfor er de også registreret under forskellige anvendelseskoder i BBR-registeret. Derefter sorterede vi dem ud fra oplysninger i byggesagsarkivet (www.minejendom.aarhus.dk) og stadsarkivets eget digitale arkiv (www.Aarhusarkivet.dk). På www.AarhusWiki.dk har vi lavet et kort, der viser villaerne og linker til en beskrivelse af dem og yderligere kilder i Aarhusarkivet.dk.