Sognenes glemte historier

Billede: Postkort af Bøgildgård Museum, ca. 1910, Museum Silkeborg - Lokalarkiv Blicheregnen, arkiv.dk.

 

Blogindlægget kan findes på RETROs hjemmeside, https://www.retrodigitalisering.dk/, der er hele projektets portal. Her kan man også finde sognerådsprotokollerne, der indtil videre indgår i projektet. Der findes mange fra Aarhus og omegn, men også fra flere andre steder i Danmark. Måske gemmer de på spændende historier fra netop dit område – hvem ved?

 

Anbringelse på opdragelsesopstalt

Det nyeste blogindlæg handler om drengen Peder Holm Frederiksen, som sogneforstanderskabet i Beder-Malling ville sende på opdragelsesanstalten Bøgildgård i 1852.

Peder havde efter alt at dømme ingen til at forsørge ham. Hans mor døde af sygdom allerede i 1848, og det vides ikke, hvad der efterfølgende blev af hans far. Peder var altså alene, og sogneforstanderskabet løsning blev at sende ham på Bøgildgård.

Bøgildgård havde dog rygte for at behandle børnene, der opholdt sig der, dårligt, så det kunne være blevet en hård fortsættelse på Peders barndom. Heldigvis blandede hans omtrent tyve år ældre storebror sig i sagen og endte med at tage Peder til sig. Læs mere om, hvordan sagen forløb, og hvad der siden skete med Peder i blogindlægget her: https://www.retrodigitalisering.dk/2022/6500/.

 

Læs med!

Peder Holm Frederiksens historie er én ud af flere personlige fortællinger, man både nu og fremover vil kunne læse om på RETRO-bloggen. De tager alle udgangspunkt i de mennesker, der på en eller anden måde indgik i sager, som blev behandlet på sognerådene. Det gælder eksempelvis sager om alimentation, alderdomsunderstøttelse, sygehjælp og meget andet. Historierne er en spændende del af dansk mikrohistorie og kan give et øjebliksbillede af det levede liv et givent sted, et givent år eller for en given befolkningsgruppe. Det er nøglen til at forstå store dele af fortiden og lære mere om grundstenene i vores moderne samfund.

Så følg med på bloggen, når vi de næste måneder lægger flere nye indlæg om sognenes glemte historier op.