Gå til hovedindhold

Vennelystpavillonen

Vennelyst Pavillonen var et forlystelsesetablissement, der lå i Vennelystparken. I virkeligheden var det ikke ét men flere forskellige pavilloner, scener og restauranter, der på skift lå på omtrent samme placering i parken gennem mange år.

 • Læs op

Indhold

  Billede: Vennelystpavillonen som den så ud omkring århundredeskiftet. Ukendt fotograf, ca. 1903, Aarhus Stadsarkiv.

  Vennelystpavillonens første udgave opstod i 1850, hvor gartner E. Petersen opførte en restaurationsbygning i Vennelystparken. Den nedbrændte dog senere samme år, men restaurationstanken levede videre, og i det følgende år videreførtes Vennelystpavillonen under skiftende forhold og lokaler.

  I 1882 overtog Aarhus Kommune parkens vedligeholdelse, og i 1890-1892 blev den udvidet mod nord, så størrelsen nåede op på ca. seks hektar.

  I 1897 opførtes en ny og imponerende pavillon med et anseeligt tårn, tegnet af slotsarkitekt Thorvald Jørgensen. Pavillonen blev opført i maurisk stil og var bygget af cedertræ. Der gik dog hurtigt svamp i træet, og det skulle efter sigende have været en lettelse for Aarhus Kommune, da pavillonen brændte ned til grunden d. 22. februar 1908 ligesom sin forgænger. Byens borgere var derimod kede af tabet af pavillonen, da det havde været et af Aarhus' seværdigheder og et yndet udflugtssted.

  I 1909 blev værtsskabet i Vennelysts restauration overtaget af Hans Peter Olsen, der før havde været restauratør ved Pavillonen i Risskov. I sensommeren 1910 fik han opstillet en friluftscene, der gav mulighed for en bedre afvikling af den årlige sommerrevy, end det tidligere havde været muligt. Og i den første sommerrevy på den nye friluftsscene blev visen Fra Vennelyst til Varna, en satirisk gennemgang af tidens forlystelsesliv, opført.

  I 1920'erne byggede man igen nyt, da man opførte et teater- og restaurationskompleks kaldet "Vennelyst". I perioden 1930-1945 fik parken karakter af forlystelsespark, idet den kom til at danne ramme om mangeartede aktiviteter, så som cirkus, tivoli, lystspil, operetter, trylleforestillinger, tenniskampe og dyrskue, ligesom der blev afholdt 1. maj møder og grundlovsfester. Men i januar 1945 blev der sat en brat stopper for de mange forlystelser, da "Vennelyst" blev udsat for schalburgtage af sympatisører af den tyske besættelsesmagt. Vennelystpavillonen gik til grunde og blev siden aldrig genopbygget.

  Læs mere om Vennelystpavillonen på AarhusWiki

  Sidst opdateret: 19. december 2023