Aarhus Stadsarkiv

Aarhus Stadsarkiv er Aarhus Kommunes forvaltningsarkiv og historisk arkiv for borgerne i Midtbyen.

Nyheder fra Stadsarkivet

Ugens Aarhushistorie: Åen frilægges og skaber nyt byliv

I 1977 begyndte snakken om en genåbning af Aarhus Å. Meningen med genåbningen var at gøre bykernen fredeligere og at højne den æstetiske og kulturelle kvalitet i midtbyen. Projektet mødte kraftig modstand, især fordi Åboulevarden var blevet en vigtig færdselsåre, og det ville begrænse trafikken kraftigt at nedlægge kørebanerne hen over åen. Derudover mente man, at genåbningen ville medføre lugtgener fra åen og være for dyr at gennemføre.

Ugens Aarhushistorie: Kunstfund - Rematerialiseringen af en buste på Aarhus Teater

Fundet! Selvom jeg egentlig hører til i teatrets arkivkælder, lusker jeg dagligt rundt i huset og lurer på scener og værksteder. Der er altid noget at stikke snuden i, noget at opleve og opdage. Og en morgen stod der pludselig en gammel buste på malersalen. Ved nærmere granskning opdagede jeg, at der på siden af busten stod indridset ”Elias Ølsgaard, 1924”. Altså stod jeg foran et vaskeægte kunstværk, der gennem næsten 100 år havde været gemt som blot og bar rekvisit på Aarhus Teater!