Aarhus Stadsarkiv

Aarhus Stadsarkiv er Aarhus Kommunes forvaltningsarkiv og historisk arkiv for borgerne i Midtbyen.

Nyheder fra Aarhus Stadsarkiv

Ugens Aarhushistorie: G.A.L. Thorsen byggede Kolt sammen med Hasselager

Cirka 12 kilometer sydvest for domkirken ligger Kolt på en plan flade i et højt, bølget morænelandskab med udsigt mod den store Aarhus-tunneldal i nord. Før 1970’erne var Kolt en mindre landsby, der indtil den store kommunesammenlægning i 1970 havde været del af Ormslev-Kolt Kommune. Fra midten af 1970'erne gik det dog stærkt for den gamle landsby, som hurtigt blev en del af en storlandsby med etableringen af Kolt Haveby.