Alle sognerådsprotokoller er i samarbejde med lokalarkiverne blevet skannet ind digitalt, og vi er nu nået til at skulle have transskriberet teksterne – og her kan du hjælpe til.

Arbejdet med at transskribere gøres i programmet Transkribus, som gør det muligt på en enkelt og overskuelig måde at transskribere hele protokoller. Alt gemmes ”i skyen”, så man har adgang til sit arbejde, hvor man end befinder sig.

Alt, det kræver for at deltage, er en grundlæggende forståelse for it og evnen til at læse forskellige typer håndskrifter – og ikke mindst, at du har lysten til at bidrage til at få digitaliseret og transskriberet lokalhistorisk materiale.

Opgaver for frivillige

  • Du kan deltage ved at læse korrektur på allerede transskriberede tekster i word, og føre dem ind i Transkribus.
  • Du kan transskribere sognerådsprotokoller direkte ind i Transkribus.  

Du vil forinden få en grundig introduktion til programmet og arbejdsprocessen.

 

Vejledning til korrekturlæsning