Gå til hovedindhold

Stadsarkivar Søren Bitsch Christensen

Læs mere om stadsarkivar Søren Bitsch Christensen.

 • Læs op

Indhold

  Uddannelse og arbejdsmarked

  • 1992-1995: Studentermedhjælper ved Erhvervsarkivet
  • 1993-1996: Studentermedhjælper, siden historisk konsulent ved projekt Købmandsgården, Samsø
  • 1995: Cand.phil. i historie, Aarhus Universitet
  • 1995-1996: Arkivarvikar ved Erhvervsarkivet
  • 1996-2000: Ph.d.-studerende, Historisk Institut, Aarhus Universitet, finansieret af Statens Humanistiske Forskningsråd
  • 2001: Ph.d. med afhandlingen Monopol, marked og magasiner. Dansk kornhandel og kornpolitik 1730-1850 - med hovedvægt på reformårene.
  • 2001-: Adjunkt, siden 2005 lektor ved Institut for Historie og Områdestudier, Aarhus Universitet med funktion som daglig leder af Dansk Center for Byhistorie.

  Organisations- og netværkskompetencer – nationale og internationale

  • 2001-: Medlem af Landbohistorisk Selskab, Aarhus Byhistoriske Udvalg, Jysk Selskab for Historie, Dansk Komité for Byhistorie, Det kgl.danske selskab for fædrelandets historie
  • 2001-2010: Arrangør af ca. 20 seminarer og konferencer, primært om dansk byhistorie
  • 2002-2009: Bestyrelsesmedlem i Jysk Selskab for Historie
  • 2003-2004: Koordinator for Statens Humanistiske Forskningsråds-netværket Byens rum og det rummelige bysamfund i historisk perspektiv
  • 2007-: Medlem af International Advisory Board for Urban History (udg. af CUP)
  • 2007-2008: Suppleant, Dansk Historisk Fællesråd, styrelsen
  • 2008-: Formand, Dansk Historisk Fællesråd
  • 2008-: Medlem af International Committee for the European Association for Urban History
  • 2011-: Medlem af aftagerrådet for Master i Informationsforvaltning & Records Management, AAU og IVA

    Forskningsledelse

  • 2006-2007: Projektleder for Forskningsrådet for Kultur og Kommunikationsnetværket Urban kultur og urbane netværk i Danmark 1660-1848
  • 2006-: Vejleder for ph.d.-studerende
  • 2009-2010: Ansv. redaktør for Esbjerg Kommune-projektet Ribe Bys Historie bd. 1-3

  Ledelse og strategisk planlægning for digitaliseringsprojekter

  • 2002-: Udvikler og redaktør for Den Digitale Byport, www.byhistorie.dk.  Af indholdet kan fremhæves: byhistorisk bibliografi, webudstillinger om bygninger og bymijøer, historiske oversigter “Danmarks Købstæder”, 3D-modeller af historiske bymiljøer, kildeindtastningsprojekter, dynamiske databaser med autogenererede kort.
  • 2003-2005: Partner i Städtesystem und Urbanisierung im Ostseeraum, Universität Rostock
  • 2004-2005: Medlem af følgegruppen for Digitalt Atlas over Kulturmiljøer, SDU
  • 2004-2005: Projektleder, EU Culture 2000-projektet The Urban Cultural Heritage of the Mare Balticum
  • 2004-2006: Projektleder, Kulturnet Danmark-projektet Den Digitale Byport
  • 2006-2007: Medlem af referencegruppen for Historisk Atlas Fyn
  • 2008-2009: Projektleder, Kulturnet Danmark-projektet Landsudstillingen 1909
  • 2008-: Formand for Dansk Historisk Fællesråd og dermed for www.historie-online.dk
  • 2007-2010: Medlem af redaktionen af http://danmarkshistorien.dk/, Institut for Historie og Områdestudier, Aarhus Universitet

  Forskning og redaktionsarbejde

  • 1998-2003: Anmelderredaktør for tidsskriftet Historie
  • 2006-2008: Medlem af redaktionen af Historie
  • 2010-: Medlem af redaktionen af Kulturstudier
  • 2010-: Medlem af Det Videnskabelige Råd, tidsskriftet TEMP

  Redaktør af skriftrækken Danske Bystudier 1-5, udg. af Aarhus Universitetsforlag og Dansk Center for Byhistorie:

  Bd. 1: Middelalderbyen, 343 s., 2004; heri skrevet: “De danske middelalderbyers fremkomst, udvikling og udforskning - et bud på nogle hovedlinjer”, s. 13-62.

  Bd. 2: Den klassiske købstad, 408 s., 2005; heri skrevet: “En karakteristik af den klassiske købstad og dens historiografi”, s. 11-46, og “Det naturlige midtpunkt? Købstædernes økonomiske centralitet ca. 1450-1800” s.  47-136.

  Bd. 3: Den moderne by, 402 s., 2006; heri skrevet: “Bysystem og urbanisme ca. 1840-2000 – historie og historiografi”, s. 11-120 (m. Mette Ladegaard Thøgersen).

  Bd. 4: Danish Towns during Absolutism. Urbanisation and Urban Life 1600-1848 (ed. m. Jørgen Mikkelsen), 2008; heri skrevet “Danish towns as economic agents in the market town system, ca. 1600-1850”, s, 45-96.

  Bd. 5: Renæssancens befæstede byer; heri skrevet “Indledning” (9-22  s.) og ”De bevæbnede borgere – borgervæbningerne fra 1536 til 1660”, s. 145-194.

  Redaktør af skriftrækken Skrifter om dansk byhistorie 1-10, udgivet af Dansk Center for Byhistorie med div. eksterne partnere

  Udvalg:

  Ribe Bys Historie bd. 1-3, udg. m. Esbjerg Kommune, 2010.

  Primære internationale publikationer:

  “The Danish urban system pre-1800”, Urban History, vol. 33 nr. 3, s. 484-510 (m. Jørgen Mikkelsen).

  “Making a regional system work. The Norway trade of Niels Hasselbalch and the other merchants of Randers, 1761-67”, in F.-E. Eliassen et. al. (eds.),

  Regional Integration in Early Modern Scandinavia, Odense University Press, s. 162-185.

  “The Digital Town Gate“, in F. Braun & S. Kroll (eds.), Städtesystem und Urbanisierung im Ostseeraum in der frühen Neuzeit. Wirtschaft, Baukultur und Historisches Informationssysteme, Rostock, 2005, s. 222-262.

  “The Baltic Buffer“, in S. Krol & K. Krüger (eds.), Städtesystem und Urbanisierung im Ostseeraum in der frühen Neuzeit, LIT VERLAG, Berlin, 2006, s. 9-30.

  “’For the Protection of the Town and the Glory of the King’: Danish Civic Militias between the Introduction of Absolutism and the Napoleonic Wars, 1660-1801”, in R. Bergien & R. Pröve (eds.), Spießer, Patrioten, Revolutionäre: Militärische Mobilisierung und Gesellschaftliche Ordnung in der Neuzeit, Göttingen: V&R unipress GmbH. s. 179-198.

  Udvalg af andre forskningsbøger og -artikler

  Lars Rasmussen: Set fra Samsø. En købmands erindringer om øen, handel, politik og åndsliv i 1800-tallet, medudgivere M. Fangel & L. Nergaard, Ballen 1999, 483 s.

  Grundlovens Danmark: samfund og kultur før og efter 1849, udg. af Nationalmuseet, Landbohistorisk Selskab og Historisk Institut, Aarhus Universitet, Århus 2000, 87 s.

  “Industrialiseringen i Randers – et lokalstudium’, medforfatter Søren Toft Hansen, Erhvervshistorisk Årbog 1995, s. 62-113.

  “I rigets midte: træk af Samsøs økonomiske udvikling 1750-1900”, Århus Stifts Årbøger 1999, s. 7-29.

  “Menneske først, købmand så? Et biografisk studie i samspillet mellem optegnelsesbøger, økonomisk modernisering, livsformer og samvirkebevægelser i 1800-tallet – købmand Lars Rasmussen på Samsø”, Fortid og Nutid, 2000:1, s. 91-123.

  “Promenaden og badeetablissementet - det rekreative rum i byen”, i E. Hofmeister (red.), De ferske vandes kulturhistorie, Ferskvands Centret, Silkeborg, s. 310-315.

  “Vand i byerne - fra middelalderen til nyere tid”, i E. Hofmeister (red.), De ferske vandes kulturhistorie, Ferskvands Centret, Silkeborg, s. 236-247.

  “Købstadsystemet og oplandets bygder ca. 1450-1800”, i P.G. Møller & M.S. Kristiansen (red.), Bygder: regionale variationer i det danske landbrug fra jernalderen til 2000, Landbohistorisk Selskab 2006, s. 77-104.

  “Den private kornhandel i anden halvdel af 1700-tallet”, Erhvervshistorisk Årbog 2006, s. 44-90.

  Arkivkompetencer

  • 1992-1995: Studentermedhjælper ved Erhvervsarkivet, herunder assistent ved udarbejdelse af Erhvervsarkivets Arkivoversigter
  • 1993-1996: Studentermedhjælper, siden historisk konsulent ved projekt Købmandsgården, Samsø, herunder med ansvar for ordning af stedets erhvervsarkiv og udarbejdelse af arkivregistratur
  • 1995-1996: Arkivarvikar ved Erhvervsarkivet, herunder opgaver med indsamling, modtagelse og registrering af erhvervsarkivalier. Særligt projekt med undersøgelse af digital arkivering i virksomheder med efterfølgende oplæg ved Nordiske Arkivdage og rapporten “Erhvervslivets arkiver. Statens Arkivers undersøgelse af arkiveringen i private virksomheder og erhvervsorganisationer”, Arkiv. Tidsskrift for Arkivforvaltning og Arkivteknik, nr. 2, 1997.
  • 2011-: Medlem af aftagerrådet for Master i Informationsforvaltning & Records Management, AAU og IVA

  Særligt om Aarhus

  Organisations- og netværkskompetencer:

  1994-1995: Studentermedhjælper ved Århus Bymuseums udstilling i anledning af 25-året for Kommunalreformen (3 måneder)

  • 2001-: Leder af Dansk Center for Byhistorie og dermed medlem af Museumsfagligt Råd i Den Gamle By
  • 2006: Medlem af komiteen bag kåringen af “Alletiders Århusianer”
  • 2006-: Medlem af repræsentantskabet af Foreningen for Bykultur i Aarhus
  • 2006-: Medlem af Byhistorisk Udvalg

  Forskning og redaktionsarbejde:

   “De kaldte dem verdens bedste – om håndbold”, i Ib Gejl (red.): Idrættens i Århus 1920-95, udg. Århus Byhistoriske Udvalg, 1995, s. 56-68.

  “Fra skuret i Fullings Have til Stadionhallen – om boksning”, Idrættens i Århus 1920-95, udg. Århus Byhistoriske Udvalg, 1995,s. 81-98.

  Med Borgerdyd som mærke. Frimurerstiftelsen i Aarhus 1927-2002, udg. Frimurerstiftelsen, Aarhus 2002, 97 pp.

  Redaktør af Århus i verden, med Nina Koefoed, (Fra bjerget til byen, 2), udg. Det Humanistiske Fakultet, Aarhus Universitet 2006, 186 pp., heri skrevet: ”Branding Bernhard i Smilets By – om byplaner og historiens rolle i fremtidens Århus”, s. 31-50.

  Redaktør af Jens Toftgaard Jensen og Jeppe Norskov: Købstadens metamorfose. Byudvikling og byplanlægning i Århus 1800-1920, 213 pp., udg. Dansk Center for Byhistorie, 2005.

  Internetprojekt: Projektleder af Landsudstillingen 1909-2009, 3D-rekonstruktion med formidlingsunivers i tekst, film og billeder, finansieret af Kulturnet Danmark, se www.byhistorie.dk

  Redaktør af Kenn Tarbensen og Kristian Buhl Thomsen: Industriminder i det gamle Århus, udg. Byhistorisk Fond og Dansk Center for Byhistorie, 2010, heri skrevet: ”Indledning” s. 7-20.

  Formand for bedømmelsesudvalg/vejleder for fem ph.d.-afhandlinger om universitet, sanerings- og byudviklingspolitik, citydannelse, erhvervsudvikling, byplanlægning og infrastrukturudvikling i Aarhus ca. 1850-2010.

  Formand for bedømmelsesudvalg/vejleder for fem ph.d.-afhandlinger om universitet, sanerings- og byudviklingspolitik, citydannelse, erhvervsudvikling, byplanlægning og infrastrukturudvikling i Aarhus ca. 1850-2010.

  Sidst opdateret: 28. december 2023