Aarhus’ udvikling set gennem Teknik og Miljøs arkiv

Afleveringen kom i stand i forbindelse med, at Magistraten for Teknik og Miljø blev samlet i et nyt kontorhus i Gellerup. Med nye moderne omgivelser følger moderne arbejdsformer, hvor arbejdet bliver gemt på computer og i mindre grad i skuffer og skabe. Og her var der ikke plads til papirarkiver.

Aarhus Stadsarkiv har udsendt et lille hold medarbejdere til AffaldVarmes tidligere hovedkvarter på Bautavej, hvor arbejdet med at sortere, ordne og registrere de store mængder papirarkivalier er i fuld gang. I skrivende stund er endnu en stor milepæl passeret, da de første 400 meter papirsager er registreret og opstillet på vores magasin.

Arkivet rummer den væsentligste historiske dokumentation af magistratens virke fra ca. 1920 og frem. Materialet kommer hovedsageligt fra Stadsarkitektens Kontor, Stadsingeniørens Kontor og Juridisk-Teknisk Kontor. De tre afdelinger har til sammen spillet en afgørende rolle i den måde Aarhus ser ud på i dag - både over og under jordens overflade.

Afleveringen indeholder også materialer fra skovforvaltningens arkiv, hvor udviklingen i den kommunale skovdrift kan følges.

Registreringerne vil løbende blive gjort tilgængelige på www.aarhusarkivet.dk

Illustration: Man kan blandt andet finde flere af disse håndtegnede illustrationer udarbejdet af Stadsarkitektens Kontor i forbindelse med trafikomlægningen i den indre bys sydlige del. Her er vi på hjørnet af Mindebrogade og Åboulevarden i en nutidsversion og fremtidsvision. 1994.