Omgang med arkivalier

 • Der må kun være én pakke eller protokol på bordet ad gangen
 • Fugt ikke fingrene under arbejdet
 • Sæt aldrig streger eller mærker i arkivalierne
 • Brug aldrig arkivalierne som skriveunderlag
 • Fjern aldrig noget fra pakkerne
 • Dokumenternes rækkefølge i pakken må ikke ændres
 • Overtrædelse af disse regler kan medføre bortvisning fra studierummet.

Det må du medbringe

 • Egen bærbar computer/tablet uden taske
 • Blyanter/stiftblyanter uden penalhus
 • Mobiltelefon (skal være på lydløs)
 • Kamera
 • Digitale lagerenheder (f.eks. USB-stik).

Det må du ikke medbringe

 • Overtøj
 • Mad- eller drikkevarer
 • Tasker
 • Private originale dokumenter, der kan forveksles med arkivalier.

Kopiering

Der er ikke mulighed for kopiering i studierummet. Vi opfordrer derfor til, at man affotograferer frem for at kopiere. Kamera eller telefon må medbringes i studierummet.

Fotografering og skanning

Der kan være tilfælde, hvor du ikke må fotografere arkivalier på grund af bestemmelserne i arkivloven eller ophavsretsloven. Spørg derfor altid personalet først.

Der må ikke anvendes håndskannere, bordskannere eller tilsvarende, der kan skade arkivalierne.

Ekspeditionstider

Arkivalier skal fremsøges på AarhusArkivet.dk og bestilles via e-mail til stadsarkiv@aarhus.dk

Oplys ARKIV-ID ved bestilling.

Der må regnes med ca. 5 arbejdsdage til ekspedition. Vi ekspederer fra vores magasin 1 gang ugentligt. Der fremsendes altid en e-mail, når materialet er klar. Mød ikke op, før du har modtaget denne mail.