Gå til hovedindhold

Regler for ophold på Stadsarkivet

Da vi skal passe godt på samlingerne, er der nogle regler, vi alle skal følge. Stadsarkivet kan være arbejdsplads for mange mennesker. Vis derfor hensyn og tal sagte. Mobiltelefoner er velkomne, men skal være på lydløs. Læs mere om Stadsarkivets regler her på siden.

 • Læs op

Indhold

   Omgang med arkivalier

  • Der må kun være én pakke eller protokol på bordet ad gangen
  • Fugt ikke fingrene under arbejdet
  • Sæt aldrig streger eller mærker i arkivalierne
  • Brug aldrig arkivalierne som skriveunderlag
  • Fjern aldrig noget fra pakkerne
  • Dokumenternes rækkefølge i pakken må ikke ændres
  • Overtrædelse af disse regler kan medføre bortvisning fra studierummet.

  Det må du medbringe

  • Egen bærbar computer/tablet uden taske
  • Blyanter/stiftblyanter uden penalhus
  • Mobiltelefon (skal være på lydløs)
  • Kamera
  • Digitale lagerenheder (f.eks. USB-stik).

  Det må du ikke medbringe

  • Overtøj
  • Mad- eller drikkevarer
  • Tasker
  • Private originale dokumenter, der kan forveksles med arkivalier.

  Kopiering

  Der er ikke mulighed for kopiering i studierummet. Vi opfordrer derfor til, at man affotograferer frem for at kopiere. Kamera eller telefon må medbringes i studierummet.

  Fotografering og skanning

  Der kan være tilfælde, hvor du ikke må fotografere arkivalier på grund af bestemmelserne i arkivloven eller ophavsretsloven. Spørg derfor altid personalet først.

  Der må ikke anvendes håndskannere, bordskannere eller tilsvarende, der kan skade arkivalierne.

  Ekspeditionstider

  Arkivalier skal fremsøges på AarhusArkivet.dk og bestilles via e-mail til stadsarkiv@aarhus.dk

  Oplys ARKIV-ID ved bestilling.

  Der må regnes med ca. 5 arbejdsdage til ekspedition. Vi ekspederer fra vores magasin 1 gang ugentligt. Der fremsendes altid en e-mail, når materialet er klar. Mød ikke op, før du har modtaget denne mail.

  Se stadsarkivets takster for ydelser

   

  Sidst opdateret: 28. juni 2024