Kære besøgende!

Smartarkivering.dk er i øjeblikket lukket ned, da det bygger på ældre teknologier, som vi efterhånden har svært ved at holde opdateret rent sikkerhedsmæssigt. Vi har derfor valgt at lukke for adgangen til smartarkivering.dk, mens vi bygger en ny løsning. Den nye løsning ventes klar primo 2023, og kommer til at ligge på samme webadresse som hidtil. Mange tak for tålmodigheden og undskyld ulejligheden.

Med venlig hilsen

Aarhus Stadsarkiv