Gå til hovedindhold

Søg i arkiverne

Aarhus Stadsarkiv er kommunens arkiv og indeholder dokumentation om kommunens og dens institutioners virke. Derudover har Aarhus Stadsarkiv en større mængde samlinger indleveret af enkeltpersoner, foreninger, organisationer og virksomheder.

 • Læs op

Indhold

  AarhusArkivet

  AarhusArkivet er Aarhus Stadsarkivs digitale arkivportal. Her kan man finde kilder til Aarhus’ historie ved at søge i Stadsarkivets samlinger. På AarhusArkivet kan man læse eller se omkring 300.000 dokumenter, film og billeder online.

  Forsiden af AarhusArkivet (skærmbillede)

  Gå til AarhusArkivet

  Aarhus Kommunes arkiver

  Kommunearkivet er samlingsbetegnelse for Aarhus Kommunes arkiv.
  Det indeholder materialer fra Aarhus Købstadskommune (1868-1970) og de 21 omegnskommer (1841-1970), som ved kommunesammenlægningen i 1970 blev samlet i Aarhus Kommune. Kommunearkivet består af mere end 6 kilometer papirarkiver samt digitale afleveringer. Derudover har Aarhus Stadsarkiv digitaliseret væsentlige kildegrupper såsom byrådets og sognerådenes forhandlinger (under proces) og skattemandtalslister, som også indgår i samlingen.

  Samlingen indeholder alle arkiver fra de kommunale enheder, som tidligere er blevet indsamlet af Erhvervsarkivet og siden 2011 af Aarhus Stadsarkiv. Størstedelen af samlingen udgøres af afleveringer fra Aarhus Købstadskommune (1868-1970) og Aarhus Kommune (1970-) med hovedvægten på perioden fra 1970 og frem, hvor den kommunale administration for alvor udvikledes.

  Læs uddybende beskrivelse af kommunearkivet på AarhusArkivet.dk

  Private samlinger

  Stadsarkivet har siden oprettelsen i 2011 indsamlet dokumentation fra byens borgere, virksomheder og foreninger. Indholdet i de private samlinger spænder fra store virksomhedsarkiver til mindre personarkiver. 

  Se samlingerne på AarhusArkivet.dk

  Andre arkiver

  Rigsarkivet har en stor samling af private Aarhus-relaterede arkiver. Disse kan fremsøges via Rigsarkivets søgeportal DAISY og kan benyttes på Rigsarkivets læsesale.

  I Aarhus Kommune findes der en lang række lokalarkiver uden for midtbyen (den gamle købstads område), der varetager det store arbejde med at indsamle historiske kilder og opbevare disse. Igennem dette arbejde stiller de materialet til rådighed for offentligheden og formidler de enkelte lokalområders historie.

  Se liste over Lokalarkiver i Aarhus Kommune

  På hjemmesiden arkiv.dk kan du finde materiale fra over 500 danske arkiver.

  Sidst opdateret: 21. november 2023