Aarhus Stadsarkiv tager del i processen ved at samle vidnesbyrd om stedets historie og dets betydning for aarhusianerne og byens udvikling. Denne hjemmeside skildrer historien ved hjælp af digitale arkivalier fra arkivets samling, suppleret af små fortællinger, der samler op på særlig vigtige træk. Arkivet og fortællingerne omfatter også hospitalets omgivelser med nabobygninger, park og veje.

Aarhus Stadsarkiv har således valgt at fortælle hospitalets historie ved at sammensætte en række temaer, ”Hospitalshistorier”, der på forskellig vis kommer rundt om hospitalet, dets ansatte, patienter, byens og amtets beslutningstagere og de mange, der på anden vis har levet i og med denne ’by i byen’.