Stadsarkivar Søren Bitsch Christensen fra Aarhus Stadsarkiv fortæller om bibliotekernes historie i Aarhus.
Se film om bibliotekerne i Aarhus i AarhusArkivet