Fabriksbyen

Aarhus gennemgik som de fleste andre danske købstæder en omfattende industrialisering. Fabrikkerne gjorde for alvor deres indtog fra ca. 1870 og frem til 1950, hvorefter de styk for styk enten blev flyttet uden for byen eller efterhånden helt nedlagt.

Stadsarkivar og historiker Søren Bitsch Christensen fortæller i to små film historien om udvalgte industriminder i Aarhus, og hvordan byen blev præget af fabrikkerne.

Fabriksbyen - Del 1:

Fabriksbyen del 1

Fabriksbyen - Del 2:

Fabriksbyen del 2

 

Forstaden (Viby)

Viby er i dag vokset sammen med Aarhus og udgør et sammenhængende bysamfund. Det er en typisk forstad, som omgiver en gammel købstad på samme måde, som hundreder af andre forstæder gør. Viby var dog oprindeligt et eget landsbysamfund.

Hør historien fortalt af lokalarkivar Klavs Klercke Rasmussen, Viby.

Forstaden Viby

 

Havebyen og villakvarteret

Levevilkårene i industrialismens byer var så problematiske, at folk efterhånden begyndte at tage flugten ud af byen. De første, der rejste "ud på landet" i byernes umiddelbare nærhed, var de velhavende, der havde råd til egen villa. Mange søgte inspiration i modeller for de såkaldte "havebyer", der overvejende var en engelsk inspiration.

Lokalarkivar Tove Glud Rasmussen, Viby, viser rundt i Rosenvænget uden for Marselisborgskovene ved Aarhus. Det er muligvis Danmarks første haveby.

Havebyen og villabyen

 

Stationsbyen (Brabrand)

Brabrand er på mange måder en typisk dansk stationsby. Hør hvordan og hvad det har betydet, når historiker og arkivar Svend-Erik Christiansen viser rundt i byens historie.

Stationsbyen

 

Landsbyen (Vejlby)

Landsbyen er den ældste bebyggelsestype. De fleste landsbyer har rødder tilbage i jernalderen og middelalderen. I 1800- og 1900-tallet blev mange af dem opslugt af de omgivende købstæder. Det skete for eksempel for Vejlby ved Aarhus.

Historien fortælles af lektor, dr. phil. Steen Busck, Aarhus Universitet.

Landsbyen