Filmene er skabt i samarbejde mellem Aarhus Stadsarkiv, Danmarkshistorien.dk og Foreningen Lokalarkiver i Aarhus Kommune.

Voksende byer I - Yderkvarteret

Voksende byer fortæller historien om udflytningen fra Aarhus’ nedslidte kvarterer til forstæderne. Stadsarkivar Søren Bitsch Christensen fortæller i denne film om et af yderkvartererne, nemlig Øgadekvarteret i Aarhus.

 

Voksende byer II - Gellerupvisionen

Voksende byer fortæller historien om udflytningen fra Aarhus’ nedslidte kvarterer til forstæderne. I denne film fortæller museumsinspektør fra Gellerup Museum Doron Haahr om idealet bag og tilblivelsen af Gellerupparken.

 

Voksende byer III - Vidner til forandring

Inga og Sven Erik Sørensen har boet i Gellerupparken i den sammen lejlighed siden 1969, da parken stod færdig. Før da boede de i Norsgade i Aarhus, som er en del af Øgadekvarteret. Svend Erik var lastvognschauffør og Inga var hjemmegående. De har fire børn. I filmen beretter Inga og Sven om flytningen fra et yderkvarter til Gellerupvisionen.