Hønemor

Den handlende bondekone

Hønemor er en bondekone, der viser, at Frederiksgade var en vigtig handelsgade i flere hundrede år. Hun repræsenterer de mange bønder ude fra oplandet, der måtte rejse ind til Aarhus Købstad, når de skulle sælge deres varer og købe nye.

På deres vej til torve og markeder kunne de lægge vejen forbi Frederiksgade, der var den mest direkte vej ind til bymidten fra syd. Her boede adskillige købmænd, som bønderne udvekslede varer med.

Hønemor er udført af billedhugger Aage Bruun Jespersen og blev opstillet i 1984. Den blev skænket til byen som gave fra butiksejer Arne Raahauge. Oplev skulpturen fortælle sin historie i filmen ovenfor.

Se de andre tre film om Aarhus’ skulpturer.

Region Midtjylland logo