Gå til hovedindhold

Sogne- og byrådsprotokoller – digitalisering af protokoller 1842-1950

Aarhus Stadsarkiv digitaliserer protokoller fra Aarhus Byråd og de tidligere omegnskommuners sogneråd. Digitaliseringen af sogne- og byrådsprotokollerne omfatter både skanning og transskribering. Begge resultater vil blive tilgængelige på hjemmesiden retrodigitalisering.dk, løbende som arbejdet bliver udført.

 • Læs op

Indhold

  RETRO (for retrodigitalisering) er Organisationen Danske Arkivers projekt med en fælles indsats blandt de kommunal- og lokalhistoriske arkiver for digitalisering og tilgængeliggørelse af landets sogne- og byrådsprotokoller. Sognerådene blev oprettet i 1841/42, og fungerede sammen med købstadskommunerne helt frem til 1970, hvor den store kommunalreform reducerede antallet af kommuner fra 1098 til 277. I Aarhus blev 20 omegnskommuner i løbet af 1960´erne og i 1970 indlemmet i den nuværende Aarhus Kommune.

  De digitaliserede protokoller med referater fra Aarhus Byråds forhandlinger er allerede nu tilgængelige på AarhusArkivet.

  Hvad kan materialet bruges til?

  På sigt kan borgere, forskere og landets arkiver udnytte de digitaliserede og transskriberede protokoller til studier af lokal- og kommunalpolitiske spørgsmål. Hjemmesiden vil med tiden, som kilderne bliver tilgængelige, blive en vigtig ressource for landets historie og lokalsamfund.

  For Aarhus Byråds Forhandlingers vedkommende fungerer materialet som indgang til Aarhus Byråds fysiske journalsager.

  Alle journalsager er på magasin, men kan bestilles hjem til Stadsarkivets læsesal. Journalsager efter 1940 kræver ansøgning, før de kan ses på læsesalen. 

  Læs mere om Aarhus Byråds Journalsager på AarhusArkivet

  Vil du deltage?

  Ønsker du at være del af projektet, kan du kontakte Aarhus Stadsarkiv. Der stilles ikke store krav for at kunne deltage. Du skal dog have en grundlæggende forståelse for IT, og det er en klar fordel, hvis du kender til at læse forskellige typer ældre håndskrift. Vigtigst er dog, at du har lyst til at bidrage til at få digitaliseret og transskriberet materiale.

  Læs mere om digitalisering af Sogne- og byrådsprotokoller på hjemmesiden retrodigitalisering.dk

   

  Sidst opdateret: 28. december 2023