Byens arkiv

Stadsarkivet er borgernes historiske arkiv. Arkivet gemmer materiale fra enkeltpersoner, foreninger, organisationer og virksomheder. Stadsarkivet modtager både papirer, billeder og elektroniske dokumenter.

Kommunens arkiv

Aarhus Stadsarkiv er også kommunens arkiv. Stadsarkivet indsamler dokumentation om kommunens og dens institutioners virke.

Formålet er at sikre borgernes demokratiske ret til at se materiale, som loven siger, skal gemmes.

Kulturarvsarbejde

Stadsarkivet arbejder aktivt inden for kulturarvsarbejdet i Aarhus gennem samarbejde med lokalarkiver, museer, vidensinstitutioner, folkeoplysningen og den kommunale forvaltning, herunder det lokale kulturmiljøråd.

Stadsarkivet på nettet

Stadsarkivet driver hjemmesiderne:

Stadsarkivet på sociale medier og apps

Følg Aarhus Stadsarkiv på: