Stadsarkivet næstbedst i Norden til formidling

Præmien blev givet for to projekter om indsamling af livshistorier, som Aarhus Stadsarkiv har stået for i de senere år.

Det ene er ”2017 aarhusianere”, der var en del af Aarhus som Europæisk Kulturhovedstad 2017. Det andet er ”Giv det videre”. Her er der tale om en landsdækkende indsamling på vegne af 187 arkiver, Nationalmuseet og Slots- og Kulturstyrelsen, der har deltaget i indsamlingen med egne arrangementer for skoler, frivillige og seniorer. ”Giv det videre” var tilknyttet Danmarks Radios store TV-satsning ”Historien om Danmark” med otte nyproducerede udsendelser med skuespilleren Lars Mikkelsen som vært og var ligesom TV-serien betalt af Nordea-fonden.

I alt er 1000 erindringer blevet indsamlet og præsenteret på de to hjemmesider www.2017aarhusianere.dk og www.givdetvidere2017.dk.

Komiteen begrundede valget af Aarhus Stadsarkiv og dets partnere med:

  • Med ambitionen om at styrke historiebevidstheden vil dette projekt skabe forbindelse mellem individet og historien.
  • Projekterne sikrer, at den personlige stemme bliver hørt nu og for eftertiden.
  • Et godt eksempel og en fin måde at indsamle og tilgængeliggøre personlige minder eller livsberetninger. Kan være en model for andre institutioner til at inddrage medborgere til egen historieskrivning.

En komite havde udvalgt de bedste tre kandidater ud af et felt på 16 forslag. Publikums stemmer faldt på Det Svenske Litteraturselskab i Finlands hjemmeside om den finske borgerkrig i 1918 som nummer et.

Gads Forlag udgiver i år en bog med eksempler fra de indleverede erindringer.

Billedtekst: Skoletiden går igen i mange af de livshistorier, Aarhus Stadsarkiv sammen med andre arkiver har samlet ind fra 1000 borgere fra Aarhus og resten af landet. Foto: Børge Venge, Aarhus Stadsarkiv.