Byens avis skabte byens bedste fotoalbum

Billedtekst:
Århus Stiftstidendes arkiv indeholder fotografier fra slutningen af 1930’erne og frem. Arkivet er en guldgrube i forhold til billeder fra besættelsestiden, og det er heldigvis ikke krig og ødelæggelse det hele. Deltagelse i algang var under besættelsen en måde at vise sit nationale sindelag, og landet over blev der under besættelsen afholdt flere af disse gåkonkurrencer. I Aarhus var der i 1942 både start og mål ved Restaurant Friheden – i dag Restaurant Terrassen i Friheden.

Billedet kan ses på AarhusArkivet her.
Fotograf Inger Westphal Christiansen, 1942, Aarhus Stadsarkiv.

 

Hjem til Aarhus

Stiftstidendes historiske arkiv med virksomhedens dokumenter, udklipssamlinger og ikke mindst fotografier ligger i dag i Aarhus Stadsarkivs magasiner. Her har de ligget siden efteråret, da arkivet blev overdraget efter et ophold på Rigsarkivet. ”Billedsamlingen” med avisens mange fotografier er samlingens skat. Her finder man ikke kun mange af de fotografier, der nåede frem til avisens spalter, men også en stor del af dem, der ikke kom så langt, men alligevel blev gemt til senere brug.

Stadsarkivet digitaliserer og registrerer hele tiden billeder fra samlingen. Samlingen kan ses på Aarhusarkivet.dk.

Stadsarkivet ønsker med denne lille billedserie Stiftstidende tillykke med de 225 år!


Legende børn i midtbyen er et sjældent syn i dag, men før SFO’ens tid – dengang da mor var hjemmegående – gav byens gader og stræder genlyd med barneråb og -latter. Her er nogle sjippende børn blevet foreviget foran Hawaii-Baren på Mindebrogade. Og det er ikke kun børnene, der er forsvundet fra bybilledet. I baggrunden ses de nu nedrevne bygninger på Åboulevarden/Europaplads.
Billedet kan ses på AarhusArkivet her.
Fotograf Børge Venge, 1953, Aarhus Stadsarkiv.

 

I dag har ligestillingen ramt de fleste hjem, og rengøring og børnepasning er ikke længere blot kvindens ansvar. Anderledes så det ud i 1950’erne. I 1958 var Stiftstidendes fotograf Ib Rahbek-Clausen på besøg i et aarhusiansk hjem, hvor en stakkels husfar ikke kunne læse sin bog i fred. Billedet blev bragt i avisen med følgende billedtekst: ”Vær go’ ved Deres familie, ogsaa naar der er hovedrengøring. Planlæg slagets gang, saa der hele tiden er en fredet plet. Saa vil De undgaa det uhyggepræg, der hviler over dette billede.”
Billedet kan ses på AarhusArkivet her.
Fotograf Ib Rahbek-Clausen, 1958, Aarhus Stadsarkiv.

 

Man kan med rette kalde Stiftstidende for byens fotoalbum for de sidste 80 år. Avisens fotografer har gennem årtier været tilstede ved store og små begivenheder i Aarhus. Som her på Rådhuspladsen i 1967, hvor årets kandidater til Frøken Aarhus-konkurrencen blev præsenteret.
Billedet kan ses på AarhusArkivet her.
Fotograf Ib Rahbek-Clausen, 1967, Aarhus Stadsarkiv.

 

Aarhus er gennem de sidste 60 år blevet markant formet af den stigende trafik – en udvikling, som kan ses i Stiftstidendes fotoarkiv. I 1971 var der småt med plads i Søndergade, da Freddy Fræk indspillede en reklamefilm for Dansk Mejeriforening, og Stiftstidendes fotograf Jørn Timm var naturligvis på pletten til at forevige øjeblikket. Samme år ophørte sporvognskørslen i Aarhus, og Søndergade blev genindviet som gågade med tilnavnet Strøget.
Billedet kan ses på AarhusArkivet her.
Fotograf Jørn Timm, 1971, Aarhus Stadsarkiv.