Ugens aarhushistorie: Samsøgades Skole – på bakken over byen

Foto: Bare rolig, unger! Der kommer en ”sidste skoledag”! Det er i hvert fald det, der fejres på dette billede fra Samsøgades Skole, hvor påklædningen står på ”Flintstones”. Fotograf: Børge Venge, 1962, Aarhus Stadsarkiv.

 

Skole til en tid med mange børn i midtbyen

I 1909 blev betalingsskolerne i Aarhus afskaffet. Det satte en stopper for den polarisering af skolesystemet, der havde været i næsten 100 år. Nu fik alle offentlige folkeskoler navnet Borgerskole – et begreb som ellers tidligere havde dækket over betalingsskolerne. Alt undervisning blev homogeniseret, så alle elever havde mulighed for at komme ud med samme udbytte. De forbedrede forhold betød, sammen med en betydelig befolkningsvækst, at elevantallet steg, og en række nye skoler så derfor dagens lys efter århundredeskiftet i Aarhus. Heriblandt Samsøgades Skole, der blev indviet 6. april 1914.

Arkitekt Ludvig Adolph Petersen havde haft ansvaret for opførelsen af Ingerslevs Boulevards, Finsensgades og Fjordsgades skoler, men med tegningerne til en ny borgerskole på epidemisygehusets grund i den nordlige del af byen anslog han helt nye toner. Her blev skolen bygget i ny stil. Med overdækket gård i en firfløjet opbygning blev skolen den første med aula. Denne aula fik tilnavnet Søjlehallen, fordi taget blev båret af murstenssøjler.

Skolen blev mødt med stor beundring ved åbningen i 1914, og skolekommissionens formand, Pastor Laursen, åbnede med ordene fra Den Grimme Ælling; ”Der er kommet en ny! – Den ny er den smukkeste!”.

 

Aarhus’ nye halvmillion-skole fik en kommende statsminister

Den 6. april 1914 bragte Aarhus Stiftstidende et billede af den nye skole med overskriften; ”Aarhus nye halvmillion-Skole”. Om dette var en regnefejl eller bare en fængende overskrift er ikke til at sige, men under alle omstændigheder er det dog en mindre overdrivelse. Den nette sum for skolen endte på præcis 399.446,80 kr. I vores nutidige målestok virker det fantastisk, at man kan bygge en skole for under 400.000, men i 1914 var udgangspunktet et ganske andet.

Hvad fik folk så for de 400.000 kr.? Jo, man fik en helt ny slags skole for både piger og drenge, der rummede 24 normalklasser, 2 naturkundskabsklasser, 2 sangsale, 2 gymnastiksale samt lokaler til sløjd og husgerning. Et par dage efter kunne man i Aarhus Stiftstidende finde et læserbrev med overskriften ”Skolepalæet”, og et palæ var da også, hvad Samsøgades nye skole kunne sammenlignes med, som det lå der på toppen af bakken.

Det var i disse haller, skomagerens søn fra Falstersgade i 1914 kunne slå øjnene op, undre sig og begynde en skolegang, som syv år senere resulterede i, at selvsamme H.C. Hansen, statsminister fra 1955 til 1960, kunne forlade skolen med ug i gennemsnit.

 

Verdenskrigen bryder ud

Samsøgades Skole var kun nogle måneder gammel, da første verdenskrig brød ud. Da Danmark var neutral under krigen, fik dette ikke nogen direkte indflydelse på skolen. Skolegangen blev langt mere kompliceret under anden verdenskrig.

Tyskerne besatte Danmark og behøvede derfor lokaler til husning af de mange soldater. I oktober 1942 måtte man på Samsøgades Skole overlade gymnastiksalene til tyskerne, og knap en måned senere blev hele skolen beslaglagt. Samme skæbne overgik ved samme tid skolerne i Nørrebrogade, Læssøesgade og Ny Munkegade, og for Samsøgades vedkommende henvistes elever og lærere til, så godt som det nu kunne lade sig gøre, at fortsætte undervisningen på Skovvangsskolen. Med bl.a. denne skoles lukning i det tidlige forår 1945 forværredes situationen yderligere, og det kom i en periode så vidt, at nogle af Samsøgades elever blev undervist hjemme hos en af deres lærere.

Da krigen var forbi, kunne eleverne med flag, og med brandkorpset musikkorps i spidsen, glade vende hjem til skolen i Samsøgade. Skolen var dog ikke som før, men havde tydeligt præg fra besættelsen. Sangsalens loft var blevet gjort lavere af pap, der var opsat skillevægge, og citaterne på væggen afspejlede nazisternes visioner. Efter tre måneders istandsættelse kunne eleverne dog vende tilbage til skolen. En elev beskrev det senere med ordene: ”Vi var hjemme! – og vi følte, et mareridt var ovre”.

Aarhus Stadsarkiv ønsker alle elever – både på Samsøgades Skole og alle andre skoler – en god og lykkelig skolegang!