Ugens Aarhushistorie - Barnow var aarhusiansk for byggemarked

Billedtekst: Nobelparken under opførelse i 1998. På dette sted lå den kendte Aarhus Tømmerhandel, også kendt som Barnow. Foto: Jens Tønnesen, 1998, Aarhus Stadsarkiv.

 

Aarhus Tømmerhandel, senere kendt som byggemarkedet "Barnow", havde i årtier adresse på grunden, hvor Nobelparken i dag ligger. Tømmerhandlen på Randersvej ophørte med at eksistere 1. september 1992, men har en rig baggrundshistorie.

Købmand Marinus Meden havde i 1852 etableret en blandet landhandel med lager ved Mejlgades byport, og i 1896 valgte en aldrende Meden at overdrage forretningen til de to købmænd J. Jacobsen og P. Petersen for en pris af 100.000 kr. Det tilhørende varelager måtte de overtage til indkøbspris. Den nye virksomhed fik navnet ”Aarhus Tømmerhandel ved Jacobsen & Petersen”.

 

Nye lokaliteter efter storbrand

Den 18. august 1899 udbrød der brand på Aarhus Tømmerhandels lagerplads ved Mejlgades port. Ilden havde så gode betingelser, at den bredte sig til de omkringliggende bygninger og dermed også det store og prægtige Mejlborg bygningskompleks, som udbrændte. I kølvandet på den omfattende brand debatteredes i byrådet muligheden for, at Petersen & Jacobsen kunne få anvist en ny og passende tømmerplads uden for den direkte bybebyggelse. Det førte til, at tømmerplads og savværk blev placeret på et stort areal nær kommunehospitalet på den vestlige side af det, der dengang kaldtes Randers Landevej.

 

Barnow tegner fremtiden

Niels Barnow havde allerede oparbejdet et grundigt kendskab til Aarhus Tømmerhandel som bogholder og prokurist, da han i 1914 blev medindehaver af virksomheden sammen med sin svoger, Søren J. Henrichsen. Aarhus Tømmerhandel blev i denne tid kendt som en af landets ældste specialforretninger inden for dets område. Aarhus Tømmerhandel importerede især træ fra Sverige og Finland, men cement fra Aalborg blev efterhånden også en ofte forekommende handelsvare.

Da Henrichsen efter længere tids sygdom i 1924 gik bort, blev Niels Barnow eneindehaver. Det var ikke ukendt område for Niels Barnow at stå med et stort ansvar, for han var en driftig herre og påtog sig således mange tillidshverv i byens mange virksomheder og organisationer. Han havde desuden i mange år været svensk vicekonsul og markerede sig med stort engagement i det politiske liv hvor han i en periode i 1920’erne var byrådsmedlem. Det gav sig udslag i talrige meningstilkendegivelser i den lokale presse.

 

Universitet skubber til byggemarkedet

I begyndelsen af 1930’erne lå det fast, at universitetet skulle opføres nær Niels Ebbesens Vej (det tidligere Randers Landevej), hvor Aarhus Trælasthandel havde noget af sin oplagringsplads. I 1934 indgik Barnow en aftale med Aarhus Kommune om salget af hele oplagsringspladsen på den vestlige side af Niels Ebbesens Vej for 230.000 kr., og med endelig rømning i 1939. Mange i Aarhus drog et lettelsens suk, da det var frygtet, at et salg til anden side kunne medføre en uønsket høj bebyggelse i og omkring den kommende universitetspark. Aarhus Tømmerhandel flyttede i stedet til det store område på hjørnet af Nordre Ringgade og Randersvej.

 

Barnows sønner bliver en del af firmaet

I 1939 optog Niels Barnow sine to sønner Erik og Poul Barnow som ansvarlige interessenter i firmaet, og i 1954 blev Aarhus Tømmerhandel indregistreret som et aktieselskab med en samlet aktiekapital på 2 mio. kroner. Året efter afgik Niels Barnow ved døden. Med sønnerne, Poul og Erik, i spidsen etableredes i 1957 en ny afdeling af Aarhus Tømmerhandel på Hjulbjergvej i Holme.

Poul Barnow, med tilnavnet ”Den syngende direktør”, valgte i 1974, at udtræde af direktionen for at hellige sig sit nye liv i Spanien. Erik Barnow fortsatte dog ufortrødent, og i juni 1975 lanceredes byggemarkedskonceptet ”Barnow Byggemarked”. Byggematerialer skulle ikke længere hentes fra kældre, lofter og skure, men var nu samlet under et tag i en ombygget lagerhal. Knap halvandet år senere overtog Aarhus Tømmerhandel aktiekapitalen i Grundfør Tømmerhandel. Dette blev den sidste store udvidelse af forretningen, inden tømmerhandlen i 1985 blev solgt til bygmester Alex Poulsens ”Holdingselskabet af 21.8.1970 A/S”. Forinden var begge brødre gået bort, og Poul Barnows enke, Annelise, var i 1983 blevet eneejer af virksomheden.

 

Nedlukning af tømmerhandelen og polemik om Barnowgrunden

Tiden op til Aarhus Tømmerhandels endelige lukning i 1992 var præget af mange spekulationer om et salg af hjørnegrunden ved Randersvej og Nordre Ringgade. Hjørnegrunden var efterhånden blevet et guldæg, og grundens høje ejendomsværdi berettigede ikke længere til en udnyttelse som tømmerhandel. Ved Alex Poulsens opkøb i midten af 80’erne havde mange forventet et nært forestående salg, men der gik alligevel nogle år med masser af uforløste planer og økonomisk nedgang, før der kom en afgørelse. I februar 1992 var økonomien så dårlig, at en tredjedel af medarbejderne blev fyret, og flere afdelinger af tømmerhandelen måtte lukke, og Aarhus Tømmerhandel på Randersvej lukkede og slukkede 1. september 1992. Året efter blev dele af de kendte Barnowbygninger revet ned som følge af en udvidelse af Randersvej. Efter flere mislykkede forsøg på at igangsætte byggeri på grunden lykkedes det endelig i 1998 at påbegynde arbejdet med at opføre de første bygninger i det nye universitetsbyggeri Nobelparken.

 

Tema: Tønnesens tidsbilleder
Jens Tønnesen (1962-2014) var uddannet pressefotograf fra Århus Stiftstidende i 1991, men karrieren begyndte forinden i aktivistmiljøet i Øgadekvarteret, blandt andet i græsrodsavisen "Byens Fri Blad" i 1983. Kort efter stiftede han Chili Foto&Arkiv sammen med fotograferne Claus Haagensen og Søren Holm. Her virkede han frem til 1998, hvor han blev ansat ved Landbrugsavisen. I dag findes hans billeder i Stadsarkivets samling.
Vi bringer i denne og i de kommende uger historier fra Aarhus illustreret af Tønnesens billeder. 
AarhusArkivet.dk kan du læse mere om Tønnesens samling samt se flere tidsbilleder fra aarhusfotografen.