1. maj i bøgetræernes skygge – og i ly for regnen

I 1953 viste forårsvejret sig fra sin bedste side, og det traditionsrige majmøde i Friheden var særdeles velbesøgt. Avisen Demokraten kaldte arrangementet for den ”den skønneste majfest i Aarhus i mands minde”. På talerstolen stod blandt andet den socialdemokratiske Urban Hansen, der talte om atlantpolitik og det kommende grundlovsvalg, hvor Landstinget blev afskaffet, og det senere folketingsvalg, hvor Socialdemokratiet erobrede statsministerposten.

Kvinden i midten er fru Allermann, der ved maj-mødet i 1950 havde fået overrakt røde roser for at have deltaget i samtlige maj-møder i byens historie. Den 90-årige socialdemokrat var selvfølgelig også på plads i Friheden i 1953.

Fotograf Børge Venge, 1953, Aarhus Stadsarkiv.

Se billedet på AarhusArkivet: https://www.aarhusarkivet.dk/records/000139259

 

Selv da det store 1. maj-optog afgik fra Åboulevarden i 1957, var der endnu tvivl om, hvorvidt destination blev Friheden, som traditionen foreskrev, eller Stadionhallen, hvor de mange tilhører kunne være i ly for forårsregnen. Regnen vedblev og Stadionhallen blev endemålet, hvor omkring 3.000 aarhusianere blev klemt ind. Den socialdemokratiske finansminister, Viggo Kampmann, var hovedtaler og emnerne fra talerstolen var blandt andet atomvåben og kampen mod kommunisterne.

Fotograf Børge Venge, 1957, Aarhus Stadsarkiv.

Se billedet på AarhusArkivet: https://www.aarhusarkivet.dk/records/000138842

 

I 1958 var der mødt ekstra mange feststemte aarhusianere frem til 1.maj-møde i Friheden. Ikke nok med at vejret var godt, så var dagen også generalprøve på åbningen af det nye forlystelsesområde Folkeparken Friheden, der otte år senere blev omdannet til Tivoli Friheden. Som altid var der fra scenen både underholdning fra musikere, som på billedet, og politiske budskaber fra de førende socialdemokratiske politikere og fra de forskellige fagforbund.

Fotograf Børge Venge, 1958, Aarhus Stadsarkiv.

Se billedet på AarhusArkivet: https://www.aarhusarkivet.dk/records/000138828

 

Også i 1960 var deltagerantallet til 1.maj-fest i Friheden højt, hvilket især skyldtes godt vejr og søndagsfri. ”Unge piger i lyse forårsdragter, karseklippede ungersvende og ældre med nye forårshatte og spadserestokke fyldte tilskuerpladserne” kunne Demokraten dagen efter berette i avisen. Fra talerstolen kunne de mange fremmødte blandt andre høre formanden for Dansk Arbejdsmand- og Specialarbejderforbund, Alfred Petersen (billede), der især talte om velfærd og tryghed.

Fotograf Børge Venge, 1960, Aarhus Stadsarkiv.

Se billedet på AarhusArkivet: https://www.aarhusarkivet.dk/records/000138813

 

I 1963 var det traditionsrige majmøde i Friheden endnu engang henlagt til Stadionhallen grundet dårligt vejr. DSU gik optog ud til Aarhus Stadion for første gang i flere år, og med sig havde de skilte med ordlyd som ”FJERN BRUGSFORENINGSSKATTEN”, ”FLERE VUGGESTUER OG BØRNEHAVER” og ”NU ER VI GIFT – MEN HVOR SKAL VI BO?”. Hovedtaler i Stadionhallen var minister K.B. Andersen, der især talte Helhedsløsningen, der blev indført samme år. Helhedsløsningen bestod af en række økonomiske indgreb, der skulle styrke den danske konkurrenceevne over for udlandet – blandt andet igennem en begrænsning af lønstigning. Det tvivlsomme vejr gjorde dog, at der ikke var mange fremmødte til at høre om Helhedsløsningen.

Fotograf Børge Venge, 1963, Aarhus Stadsarkiv.

Se billedet på AarhusArkivet: https://www.aarhusarkivet.dk/records/000139235

 

Stadsarkivet sætter fokus på Kongelundens historie.

Vision Kongelunden handler om udvikling af det største sammenhængende storbynære rekreative område i Danmark. Salling Fondene og Henrik Lind bidrager med 500 millioner kr. Vision Kongelunden afspejler byrådets visioner om, at Aarhus skal være en by, hvor vi hele tiden gentænker mulighederne for at udvikle byen i fællesskab. Sammen skal vi skabe rammerne for det gode liv.

Geografisk dækker Kongelunden omtrent området fra Tivoli Friheden i nord til Varna og Den Uendelige Bro i syd.

Historien og fællesskaberne binder området sammen, og dem vil stadsarkivet og Århus Stiftstidende i samarbejde med Kongelundorganisationen fortælle om i de kommende år.

Læs mere på https://kongelunden.aarhus.dk/omraadets-historie/.