Central kilde til byudviklingens historie i AarhusArkivet

Udvalget var et af byrådets faste udvalg, og de spillede en helt central rolle i den politiske behandling af byudviklingen.

Udvalget havde blandt andet til opgave at udarbejde kommunens byplaner, fastsætte gadelinjer, medvirke til navngivning af gader samt varetager bedømmelsen af facadetegninger for bygninger på de af kommunen solgte grunde.

Udvalget arbejdede mod slutningen af 1800-tallet og begyndelsen af 1900-tallet bl.a. med en bebyggelsesplan for Bispetoften, udbygningen af Øgadekvarteret og realiseringen af Charles Amts og Hack Kampmanns byplan for Frederiksbjerg-området. 

Udvalget er oprettet i 1876, og virkede frem til magistratsstyrets indførelse i 1950.

Samtlige forhandlinger og beslutninger kan ses online i AarhusAkivet.