Stadsarkivar er ny formand for international sammenslutning af stads- og lokalarkiver

ICA er den verdensomspændende arkivorganisation, der samler alle typer arkiver lige fra nationalarkiver til kunstner-, sports- og forskningsarkiver i professionelle sektioner. ICA driver desuden internationale mentorprogrammer og giver i samarbejde med eksperter anbefalinger til indretning af bygninger og arkivsystemer.

I Section for Local, Municipal and Territorial Archives er det især arkiver fra større byer og kommuner, der er organiseret. I den kommende periode er bestyrelsen sammensat af repræsentanter fra London, Amsterdam, Rio de Janeiro, Madrid, Tel Aviv, Chemnitz, Lethbridge og Malmø. Søren Bitsch Christensen afløser Tim Harris, direktør for London Metropolitan Archives.

”Jeg ser formandsposten som en stor mulighed,” udtaler Søren Bitsch Christensen. ”For det første er det vigtigt at finde et internationalt fodslag, så kommunale arkiver fra hele verden kan høres og ses i det store billede. Kommunerne er nemlig tættere på borgerne. Det er os, der har de tætte forbindelser til organisationer, virksomheder og almindelige borgere, der gør det muligt at få historien i arkiverne ud at leve.”

”For det andet er det en mulighed for os i Aarhus at lære fra kolleger fra andre dele af verden. Jeg lægger især mærke til, at de mest progressive kommune- og lokalarkiver lægger stor vægt på at bygge bro mellem mennesker ved at trække på historien. De trækker på den stærke kraft, der kan ligge i at tage imod folks historie, formidle den og bevare den for eftertiden. Det er et udtryk for respekt og medborgerskab, og på den måde sætter arkiverne for eksempel handling bag ønskerne om inklusion af borgere med immigrantbaggrund, minoritetsgrupper og udsatte grupper. Arkiverne er fællesskabernes hukommelse.”

Læs mere: Section of Local, Municipal and Territorial Archives- SLMT | International Council on Archives (ica.org)