Ugens Aarhushistorie: Fra nonner til bombehaler i Bülowsgade 68

Billede: Nok ligner bygningen sig selv, men meget er sket inde i den gamle hospitalsbygning siden nonnerne her blev foreviget i vinduet i starten af 1930’erne. Fotograf Aage Fredslund Andersen, ca. 1932, Aarhus Stadsarkiv.

 

Nonnerne på Endestationen

I 1907 rejste der sig et imponerende bygningsværk for enden af Bülowsgade ved Tietgens Plads. Den nye bygning var opført i nybarok stil med røde mursten og sortglaseret tegl, og som et gammelt eventyrpalads var det omkranset af en høj mur. Der var dog hverken balsale eller tronrum i den nye imposante bygning, men derimod sengestuer, laboratorier, børnesygestuer, operationsstue, poliklinik og badeanstalt, og på bygningens øverste etage fandt man kapel, andagtsrum og små værelser til bygningens faste beboer; nemlig nonner fra den katolske Skt. Josephs Orden.

Nonnerne var kommet til Aarhus i sidste halvdel af 1800-tallet. Her etablerede de sig i Ryesgade, hvor de underviste piger i den katolske Skt. Knuds Skole, men det var især for deres sygepleje, at de vandt anerkendelse. Efter nogle heftige teologiske debatter, hvor især byens præstestand lod deres røster høre om, hvorvidt der burde ydes støtte til en katolsk orden i et protestantisk land, blev ordenen og byrådet i 1904 enige om salget af en grund for enden af Bülowsgade. Grunden var på 10.581 alen, og med en pris på 6 kr. pr. alen. mod den normale pris på 10 kr. pr. alen havde nonnerne gjort en god handel.

Hospitalet blev opdelt i forskellige afdelinger med hver sin overlæge. Flere af byens førende læger var tilknyttet hospitalet, men med tiden blev de forskellige specialafdelinger rykket ud på byens andre hospitaler. Sankt Josephs Hospital kom i stedet til at modtage langtidssyge patienter, hvilket gav hospitalet ry for at være ”Endestationen”. Hospitalet modtog nu også patienter, der skulle til genoptræning, samt et stort antal privatpatienter.

 

Daghjem, VUC og vandskade

Ved 50-års jubilæet i 1957 boede og arbejdede der i alt 18 sygeplejeuddannede søstre på hospitalet. Med tiden faldt tilgangen af nonner, og i 1971 måtte Sankt Joseph Ordenen sælge hospitalet til Aarhus Amt. De tilbageværende søstre fik lov at blive, og først fem år senere forlod den sidste nonne hospitalet. I starten af 1980’erne var hospitalet lukningstruet, og ved årsskiftet 1985 blev de sidste 18 patienter flyttet til Marselisborg Hospital. Den gamle bygning fortsatte med at rumme faciliteter til Daghjem Frederiksbjerg – et værested for stærkt handicappede børn og unge, ligesom et høre- og talecenter blev indrettet i bygning.

I 1987 rykkede uddannelsesinstitutionen VUC ind i den gamle hospitalsbygning, som de kom til at dele med Daghjem Frederiksbjerg. De gamle hospitalsstuer blev omdannet til undervisningslokaler, og det katolske kapel blev til kantine. I 2010 købte VUC ejendommen. Mellem jul og nytår samme år var ejendommen udsat for massive vandskader, efter hård frost sprængte flere radiatorer og vandrør. Først i september 2011 var ejendommen igen klar til brug efter en større renovering, og i mellemtiden havde VUC været på udkig efter en anden bygning, der var stor nok til at rumme alle deres aktiviteter. Valget faldt på Ingeniørhøjskolens tidligere bygninger på Dalgas Avenue, og i 2013 blev Sankt Joseph Hospital solgt til Mogens de Linde.

 

Renovering med et tvist

Efter at have stået tom i nogle år blev ejendommen i 2015 købt af softwarevirksomheden Kiloo, der især er kendt for spillet Subway Surfers. Ejendommen skulle bruges til virksomhedens nye hoveddomicil, men først måtte det gamle hospital gennemgå en gennemgribende renovering og ombygning. Arbejdet stod på i tre år, hvor de indvendige forhold blev moderniseret med store lyse lokaler, og en parkeringskælder blev anlagt under den store plæne foran hospitalet. Udvendigt er hospitalet ført tilbage til sit oprindelige udtryk, og blandt andet er ventilationsriste blevet fjernet fra facaden, mens tilmurede vinduer er blevet genskabt.

Selvom ejendommen er blevet gennemrenoveret med respekt for stedets arkitektur og historie, skal man ikke bevæge sig mange skridt ind på grunden for at se, at det ikke er hvem som helst, der nu har indtaget hospitalet. På den store græsplæne stikker bombehaler op, og inde i ejendommen støder man både på spidsen af en jetjager og Tintins ternede raket, mens der i kælderen findes både pizzaovn og bar. På den måde fremstår Sankt Josephs Hospitals bygning i dag som en finurlig blanding af nyt og gammelt, hvor du både kan mærke historiens vingesus og se det gamle kapels hvælvede lofter, mens de ansatte kan nyde en pizza med sprød skorpe og en kølig drink til fredagsbar.

 

Ny bog

Søstrenes Hospital – Bülowsgade 68 i Aarhus

En bygning, hvor historien møder nutiden

Forfattere: Andrea Hvidtjørn og Tommy Heisz

Udgivet af Aarhus Byhistoriske Fond og Kiloo. Kan købes på nettet og hos boghandlere.

Bogen fortæller historien om det mangfoldige liv i den markante røde bygning. Den smukt illustrerede bog går i dybden med bygningens historie og den navnkundige søsterordens virke og betydning.