Ugens Aarhushistorie: Immervad 1 - Bager blev til 7-Eleven og Shawarma King

Billede: Anita Strømberg Kimborg, 1995, Aarhus Stadsarkiv.

 

Den hvide hjørnebygning mellem Immervad og Lille Torv blev opført i 1807-1808 af bageren, Christian Sperling, efter han havde købt grunden på offentlig auktion i 1794 og revet den daværende gamle bindingsværksgård ned. Det nye byggeri bestod af to toetagers forhuse, der lå side om side ud til Immervad. Her indrettede Sperling bagerforretning i det nordre forhus med hjørne ud til Lille Torv. I 1820’erne lod han facaden på denne del af huset afpudse, så man ikke længere kunne se det bindingsværk, han ellers havde ladet huset opføre i. En pudset facade var moderne og gav ekstra status. I 1829, da Aarhus fik et nyt husnummersystem, fik de to forhuse hvert sit nummer og blev altså betragtet som hver sin adresse. Ved det moderne husnummersystems indførelse i 1869 blev det nordre hjørnehus Immervad 1, mens det søndre forhus blev Immervad 3.

 

Bager, købmand og udlejningsejendom

I 1835 blev Christian Sperling og hustru skilt, og matriklen blev bortauktioneret til Sperlings nevø, Søren Sperling. Han forsøgte at drive bagerforretningen videre, men var dog uden held og måtte overdrage ejendommene til købmanden Søren Jensen kun tre år senere. Jensen indrettede købmandsforretning i det nordre forhus, og i 1843 solgte han det søndre til urmager H. C. Stougaard. Hermed blev de to ejendomme definitivt adskilt.

Søren Jensen havde stor succes med sin forretning. Han blev hurtigt en af byens førende købmænd. I oktober 1858 blev han dog overfaldet og myrdet ude ved Donbækhusene, og forretningen blev herefter kørt videre af hans enke, Olivia. Fra 1860 ser det ud til, at hun udlejede købmandsforretningens lokaler til købmand Janus Carl Sand, og i 1869 solgte hun ejendommen til Hotel Skandinavien, hvormed det blev en udlejningsejendom. Herefter husede bygningen forskellige, mindre næringsdrivende, der lejede sig ind.

 

En manufakturæra

Alt imens der var hyppig udskiftning i de fleste af forretningslokalerne på Immervad 1, indledtes i 1873 en over 100 år lang periode med manufakturhandel i den nordlige ende af ejendommen. Dette år flyttede Christian Kyhls manufakturhandel ind i Janus Carls Sands tidligere forretningslokaler. Kun fem år senere blev manufakturhandelen overtaget af Lauritz Jacobsen, der gav den navnet ”Messen” og fik arbejdet den op til at blive en af byens førende. I 1893 flyttede ”Messen” fra Immervad 1, og lokalerne blev overtaget af en ny manufakturhandel ejet af brødrene Otto og Andreas Byberg. Deres forretning blev ligesom forgængeren en succes og fortsatte i familiens eje frem til 1955. Dette år blev den dog solgt til Knud Dyhr-Nielsen, der videreførte forretningen i yderligere 25 år. Han blev den sidste manufakturhandler på Immervad 1 og afsluttede ”manufakturæraen” på adressen.

 

Ombygning til den oprindelige stil

1. januar 1980 købte Statsanstalten for Livsforsikring Immervad 1, hvor de indrettede kontorer. De foretog også en større ombygning af ejendommens facade, som de førte tilbage til sin tidligere stil fra 1840’erne, hvor facaden var pudset og havde rendelignende indskæringer, såkaldte refendfugninger, og små dannebrogsvinduer. Bygningen var nemlig ændret en del gennem tiden, blandt andet havde stueetagen fået en ubrudt glasfacade, der gav gode udstillingsvinduer til butikkerne, men nu fik bygningen sin forhenværende senempirestil igen.

Den sydlige ende af hjørneejendommen blev dog gjort mere butiks- og udstillingsvenlig med større, sprossefrie vinduer, der blev ført helt ned til soklen. Kun 14 år senere blev vinduerne i den nordlige del af facaden udvidet til at være magen til dem i den sydlige ende.

Immervad 1 huser i dag 7-Eleven og Shawarma King, som har ligget der siden hhv. 2001 og 2004.

 

Ny bog om Torvehuse

”Torvehuse” fortæller historierne om alle de bygninger, der i dag står på de to torve: Hotel Royal, Løveapoteket, Det Meulengrachtske Palæ, Aarhus og Omegns Bank og mange flere. I nogle af bygningerne er der kommet nye funktioner og forretninger, men de har alle en spændende historie, der fortæller om den kulturelle udvikling og det liv, der har været og stadig er i bykernen. Bogen har fokus på arkitekturen og de folk, der har boet i husene, og på livet på torvet. Den er rigt illustreret med både nutidige og gamle billeder, så forandringerne bliver tydelige. Bogen er dermed også et bidrag til den livlige debat om torvenes indretning og anvendelse i fremtiden.

Forfatterne bag bogen er Kenn Tarbensen og Nicolai Falberg Jensen, der begge er historikere og ansat som arkivarer ved Rigsarkivet, og Søren Bitsch Christensen, der er historiker og stadsarkivar i Aarhus.


Bogen kan købes i boghandlere eller bestilles på dette link.