Ugens Aarhushistorie: Korn, sejl, vikinggryde og bank

Billede: Havnegade 2A på hjørnet til Skolegyde og Havnegade 2B til venstre på Havnegade. Over indgangen til Havnegade 2B ses et skilt for ”N.C. Feddersen”, der var en Flag-, Kompas- og Sejlmagerforretning, som lå på adressen i starten af 1900-tallet. 2A fungerede på dette tidspunkt hovedsagelig som privatbolig. Ukendt fotograf, ca. 1915, Aarhus Stadsarkiv.

 

De mest fremsynede kastede sig over korn som handelsvare på børsen og ved at handle via telegrafen. Den første registrerede ejer af Havnegade 2 var således købmand og senere grosserer Søren Fulling Woldbye. Herfra handlede Woldbye med korn, særligt rug og havre. Han beholdt dog et magasin til en del af sin handel, men han handlede også fra de skibe, hans kornleveringer importeredes på. Allerede her fik ejendommen således en tæt forbindelse til havnemiljøet, som kun øgedes gennem tiden.

 

Bygninger med front mod havet

Havnegade 2 består af to bygninger: Havnegade 2A, der er en rød hjørneejendom til Skolegyde, og Havnegade 2B, der er en gråsort ejendom med kamgavl til venstre for 2A på Havnegade. Havnegade 2A er den ældste af bygningerne og blev opført i 1867-68, mens 2B opførtes som lagerbygninger til 2A kort derefter. Arkitekten bag opførelserne kendes ikke.

Begge bygninger er eksempler på historicistisk arkitektur, hvor der lånes fra tidligere tiders stilarter. Det udtrykkes dog vidt forskelligt i hver af bygningerne, da Havnegade 2A med rundbuede vinduer og dekorative stukelementer har karakter af nyrenæssance, mens Havnegade 2B, der har undergået adskillige facadeændringer gennem tiden, oprindeligt fremstod i gotisk stil.

 

Tæt tilknytning til havn og handel

Da Aarhus Toldkammer i 1898 fik opført en ny bygning, som mange i dag blot kender som ”Toldboden”, næsten lige over for Havnegade 2, kom et knudepunkt for havnehandlen til at ligge kun et stenkast fra ejendommen. I toldbygningen skulle alle skibslaster, der importeredes til Aarhus Havn, nemlig registreres og fortoldes eller opbevares til omladning. Mange søfolk og handelsmænd måtte derfor lægge deres vej omkring toldbygningen, hvilket skabte en del trafik i Havnegades nordlige ende og dermed også omkring Havnegade 2.

Måske af samme grund har Havnegade 2 haft en mangeartet tilknytning til skibsfart og handel på havnen. Blandt virksomhederne, der gennem tiden lå i bygningen, findes alt fra sejlmagerforretninger og en skibshandel til flere, moderne shippingfirmaer. Desuden tog en lang række købmænd og grosserere, hvis forretninger blev båret af importen og eksporten på Aarhus Havn, bolig på adressen.

 

Aarhus ældste skibshandel tilpassede sig nye tider

I 1973 flyttede Aarhus ældste skibshandel ind i stueetagen på Havnegade 2B. Den var blevet etableret af købmand Johan Poul Seiersen i 1857 og havde dermed allerede eksisteret i 116 år. Oprindeligt lå skibshandelen i Skolegade og fra kort før år 1900 til kælderen i hjørneejendommen på Havnegade og Mindebrogade. Her lå den i knap 80 år og fik under tiden navnet ”Sophus E. Johnsen & Co.” efter en af forretningens to ejere, aarhuspersonligheden og excentrikeren Sophus Emil Johnsen. Johnsen var mest af alt kendt i byen for at bruge formuer på at dyrke sin passion for Drakenberg – manden, der ifølge legenden blev hele 146 år gammel.

I 1941 solgte Johnsen sin halvpart af forretningen til samsingen Egil Gylling Møller, der i 1957 blev eneindehaver af virksomheden og stod for flytningen til Havnegade 2 i 1973.

I skibshandelen blev der ikke handlet med skibe, selvom navnet umiddelbart kunne antyde det. I stedet handledes med forsyninger til skibes, og Møller kunne gennem sin forretning skaffe alt fra toiletpapir til levende får og flyvemaskiner. Derudover sørgede forretningen for proviant til skibene og varetog alt fra småsalg af ankre, petroleumslamper, reb og redningsudstyr til store ordrer, der måtte leveres direkte fra bryggerier, gartnerier og grossistvarelagre.

Med sine mange år i skibshandelen mærkede Møller, hvordan de skiftende tider påvirkede forretningen. ”… helt så hyggeligt som i gamle dage er det jo ikke,” udtalte han i et interview til Aarhus Stiftstidende i 1982. ”Der er for meget fart på. I gamle dage var skippere og hovmestre blevet både kunder og venner inden de rundede molehovedet på vej ud. I dag er det ret sjældent, der kommer en skipper.” Møller havde alligevel fået indrettet et såkaldt ”Captains Room” i et baglokale, hvor maritime billeder og andre dekorationer spredte en stemning af den gammeldags handel. Her kunne Møller tage imod gæster og måske få en sømandshistorie fortalt, selvom de efterhånden var blevet sjældne.

 

Viking Bøfhus fik bank

Det er dog ikke kun det maritime, der kendetegner Havnegade 2, da der i 2A lå et velbesøgt spisested i over 50 år. Det åbnedes i 1947 af Betty Emilie Boldt og gik under navnet ”Restaurant Viking”.

Omkring 1961 fik Restaurant Viking nye værter og nyt interiør, og på menukortet satte man en ny ret kaldet ”Viking-bøf”. Rettens opfinder var John ”Dix” Lindhardt, der var blevet ansat samme år, og hans særlige, stærkt krydrede sovs, som retten serveredes med, gjorde den særdeles populær blandt restaurantens gæster.

Tirsdag 7. maj 1974 genåbnede Restaurant Viking som ”Viking Bøfhus” under nye ejere, H.P. Jepsen og Finn Enevoldsen, og på det nye menukort fandt man hovedretter med tournedos, steaks og koteletter til mellem 24,50 kr. og 36,50 kr. Derudover havde man valgt at fortsætte med salget af den populære ”Viking-bøf”, der nu også kaldtes ”Viking Gryde”, som husets specialitet, dog med en lidt ændret opskrift. Retten stod på menuen frem til år 2000, hvor Viking Bøfhus blev solgt til Jensens Bøfhus, der ønskede at åbne kædens anden restaurant i Aarhus. Planerne blev dog droppet allerede året efter, og Havnegade 2A solgtes til Hadsten Bank, som opførte en glastilbygning på Skolegyde og flyttede ind under navnet Aarhus Lokalbank, i 2003.

 

Læs mere

I en ny artikelserie fortæller stadsarkivet om udvalgte ejendomme ved Aarhus’ historiske havnefront. Den historiske havnefront er dannet i takt med åhavnens udvikling til kysthavn, byens fysiske udvidelse mod både nord og syd samt den gradvise befolkningsforøgelse igennem 1800-tallet. Havnefronten kan i store træk siges at gå fra Skansepalæet på Strandvejen i syd til Skovvejen i nord. De fleste af bygningerne her blev bygget fra midten af 1800-tallet til de første årtier af 1900-tallet. Stadsarkivet deltager i et EU Interreg-projekt WaVE, der handler om kulturarven ved vandet og dens betydning for byernes identitet, vækst og udvikling.

Læs mere på Den historiske havnefront - AarhusWiki. Læs mere om de enkelte ejendomme ved at zoome ind på kortet på samme hjemmeside.