Fondsbevillinger sikrer tre års udvikling af Retrodigitaliseringsprojektet

Støtten gives til projektet Retrodigitalisering, der koordineres fra Aarhus Stadsarkiv.

Projektets hovedformål er at sikre dansk kulturarv ved at digitalisere centrale kilder til dansk lokalhistorie og i samme proces udvikle modeller til maskinel genkendelse af håndskrift.

Det sker ved hjælp af et internationalt program, kaldet Transkribus, der er udviklet og testet af et stort hold af europæiske forskere. Transkribus lærer skriften at kende ved, at man skriver et udvalg af tekster ind. Denne del er ofte overladt til dygtige frivillige.

Et andet hovedformål er at samle danske stads- og kommunearkiver om et crowdsourcingprojekt, der gør det muligt at arbejde videre med frivillige under og efter Corona.

Læs mere på Blog – RETRO (retrodigitalisering.dk)

 

Illustration

Sognerådet træder sammen i Brabrand-Kasted Kommune 8. december 1841, første gang under navnet sogneforstanderskab. På det første møde var der afbud fra pastor Hahn på grund af ”upasselighed”, men ellers var alle mand forsamlet og kunne konstituere sig med proprietær Watt som formand. Andre medlemmer blev udpeget til skoleforstandere og til at føre tilsyn med veje, betlere, løsgængeri, sognekørsel mv. (Forhandlingsprotokol fra Brabrand-Kasted Kommune, Aarhus Stadsarkiv).