Nyt fra retrodigitaliseringsprojektet

Billede: Uddrag om en af sagerne om Andrea Andreasen i Elev Sognerådsprotokol 1883-1896. I uddraget bliver Andrea kaldt ”fjollet og sær”, og sagen er optakten til en strid mellem Vejlby og Elev Sogneråd om, hvem der har pligt til at yde Andrea understøttelse. Sognerådsprotokollen kan findes digitaliseret og transskriberet på retrodigitalisering.dk.

 

Nye historier på bloggen 

Allerede nu kan man på bloggen på www.retrodigitalisering.dk læse adskillige lokalhistoriske blogindlæg på hjemmesiden, som er blevet lagt op over de sidste år. Senest har vi udgivet et indlæg om valgforholdene i Beder-Malling fra 1841 til 1864, som kobler de lokale tilstande sammen med den danske lovgivnings udvikling. Derudover kan du finde blogindlæg om det tekniske bag Transkribus som program og om, hvordan der arbejdes med det på de danske arkiver, i forskning og i undervisning. 

Og nu er turen kommet til at sætte fokus de personlige historier og de aspekter af lokalsamfundet, der havde betydning for individets liv og hverdag. Eksempelvis kan du fra i dag, læse vores nyeste blogindlæg om den 37-årige Andrea, der led af invaliderende epilepsi og fra 1884 blev kastet rundt i forsorgen i Elev Sogn. 

 

Et øjebliksbillede af det levede liv 

Andrea og hendes historie er både særlig og almindelig. Den er særlig, fordi det er muligt at følge hendes videre liv og skæbne meget tæt gennem sognerådsprotokollerne. De ligger nu digitaliserede, transskriberede og lettilgængelige på retrodigitalisering dk. Den er dog også ganske almindelig, fordi mange mennesker, der endte i forsorgen, oplevede at blive hårdt behandlet i systemet ligesom Andrea. 

På samme måde kan man finde både personlige og repræsentative historier om mange andre sager, som sognerådene behandlede. Det gælder blandt andet økonomiske og sociale forhold, alimentation, alderdomsunderstøttelse, sygehjælp og lignende. Det gælder også spørgsmål om infrastruktur som byggetekniske sager, tildeling af poster til det kommunale brandvæsen, håndtering af snerydning og meget mere. 

På den måde er sognerådsprotokollerne en indgang til dansk mikrohistorie og kan give et øjebliksbillede af det levede liv et givent sted, et givent år eller for en given befolkningsgruppe. Det er nøglen til at forstå store dele af fortiden og lære mere om grundstenene i vores moderne samfund. 

 

RETRO-projektet bredes ud 

Bloggen på retrodigitalisering.dk er en del af det landsdækkende RETRO-projekt. Projektets omdrejningspunkt er programmet Transkribus, der gør det muligt at maskinlæse sognerådsprotokollernes håndskrevne sider og transskribere de gamle, snørklede bogstaver til en letlæselig, moderne tekst. Projektet har indtil videre mest bestået af at udvikle nye transskriberingsmodeller, der kunne klare maskinlæsningen med så få fejl som muligt, hvilket vi er kommet meget langt med. Derfor går vi nu ind i en ny fase, hvor vi kan brede projektet ud og få flere interesserede brugere af Transkribus med. Derudover kan vi lægge mere vægt på formidling af de nu digitaliserede, transskriberede og lettilgængelige protokoller, der ligger på retrodigitalisering.dk. 

Så hold endelig øje med hjemmesiden. Måske kommer der nye blogindlæg eller protokoller op, der kunne være interessante for dig at kigge nærmere på!