Nyt indlæg på RETRO-bloggen

Blogindlægget er skrevet på baggrund af projektets digitaliserede sognerådsprotokoller, der alle ligger på hjemmesiden https://www.retrodigitalisering.dk/. Her er det muligt at se de gamle, håndskrevne protokoller, og det er endda blevet let at læse dem, da den snørklede skråskrift er blevet transskriberet og gjort til moderne trykskrift gennem programmet Transkribus.

 

Livet i alderdommen var i sognerådenes hænder

I vores nye blogindlæg kan du læse om kampen for alderdomsunderstøttelse i Elsted og Elev sognekommuner. Her var der adskillige ansøgere, der ville have den nye støtte, så snart loven trådte i kraft. Flere fik støtten bevilget, men der var stor forskel på, hvor meget sognerådene vurderede, den enkelte ansøger skulle have tildelt. Nogle fik også helt afslag, selvom de selv mente af have hårdt brug for hjælpen.

Et eksempel på en sådan sag kan man se i blogindlægget, hvor der fortælles om Ole Peter Jensen fra Elev Mose, der søgte om alderdomsunderstøttelse i 1893. Sognerådets afgørelse på sagen lød: ”Vi mener du er fuldt ud er arbejdsdygtig og har kræfter til endnu at kunne forskaffe dig selv det nødvendige til livsophold [og] nægter dig alderdomsunderstøttelse”. Ole Peter Jensen gav dog ikke op og skrev et brev til Aarhus Stiftsamt i håb om, at der her var hjælp at hente. ”Gigten plager mig i så stærk en grad, at jeg ofte må ligge flere dage i sengen og når jeg sidder ned i længere tid er det mig meget vanskeligt atter at rejse mig”, skrev han som begrundelse for sit behov for økonomisk støtte. Men det nyttede ikke noget, og Ole Peter Jensen måtte fortsat klare sig selv. Heldigvis vendte lykken året efter, hvor han modtog 50 kr. i alderdomsunderstøttelse.

 

Vil du vide mere?

Sagen om Ole Peter Jensens alderdomsunderstøttelse er ikke den eneste, du kan få mere at vide om i vores nye blogindlæg, så læs det endelig her: https://www.retrodigitalisering.dk/2022/6540/. Er du blevet nysgerrig, kan du finde flere spændende og personlige fortællinger fra sognerådsprotokollerne på vores blog. Her ligger eksempelvis historien om Peder Holm Frederiksen, der blev reddet fra en barndom på opdragelsesanstalt, og historien om Andrea Andersen, der ikke kunne klare sig selv og blev kastet rundt i forsorgssystemet.

Ovennævnte er kun begyndelsen på en række interessante fortællinger, så følg endelig med, mens vi fremover udgiver flere blogindlæg om det levede liv i de danske sognes fortid.