Udskiftning af pc’er på læsesalen

De gamle er taget ud af brug og bliver snarest afinstalleret. Det forventes først, at de nye computere bliver leveret i løbet af foråret.

Det betyder således, at der for en periode ikke stilles pc’ere til rådighed på læsesalen. Gæsterne opfordres i stedet for til at medbringe egen pc.