Ugens Aarhushistorie: Skoler for alle aldre ved Ingerslevs Plads

Billede: Ingerslevs Plads smukt indrammet af Teknisk Skole og Fjordsgades Skole i 1910.
Hammerschmidt Foto, 1910, Aarhus Stadsarkiv.

 

Elever i alle aldre har i over 100 år dagligt krydset Ingerslevs Plads for at nå hen til en af områdets mange institutioner. Gennem tiden har der inden for 100 meter blandt andet ligget flere folkeskoler, et lærerseminarium, en ingeniørhøjskole, diverse aftenskoler og VUC.

I Ambt og Kampmanns store byplan fra 1898 var foreslået, at der skulle ligge en større offentlig bygning ved Ingerslev Plads. Her lå i forvejen det gamle amtssygehus, og i 1903 opførte Teknisk Skole et stort hvidt undervisningspalæ ved pladsen. Samme år blev også Ingerslevs Boulevards Skole indviet 200 meter længere nede df boulevarden for at servicere det støt stigende antal indbyggere på Frederiksbjerg. Begge skoler blev tegnet af arkitekt Ludvig Adolph Petersen, der senere også stod bag skolerne på N.J. Fjords Gade og Læssøesgade.

Ved skoleåret 1907’s begyndelse gik der 1.700 elever fordelt i 54 klasser på Ingerslev Boulevards Skole. Den fire år gamle skole var dermed allerede for lille, og opførelsen af N.J. Fjordsgades Skole blev påbegyndt. Denne blev indviet i 1910. Befolkningsvæksten fortsatte, og skolerne blev med tiden aflastet af indvielsen af Læssøesgades Skole i 1921 og Sct. Annagades Skole i 1950. I løbet af 1950’erne begyndte aarhusianerne at drømme om parcelhuse i forstæderne, og med et drastisk faldende elevtal måtte Ingerslevs Boulevards Skole lukke i 1973 og Sct. Annagades Skole i 1976.

I 2016 måtte også Fjordsgades Skole lukke, men kun for at blive erstattet med den spritnye Frederiksbjerg Skole. Frederiksbjerg Skole er opført på grunden for Sct. Annagades Skole.

 

Travlhed på Ingerslevs Boulevard en eftermiddag kl. 14 i slutningen af 1930’erne foran Ingerslevs Boulevards Skole med kig ned mod Fjordsgades Skole og Ingerslevs Plads.

Stadsingeniørens Kontor, ca. 1937, Aarhus Stadsarkiv.

 

Det tidligere amtssygehus ved Ingerslevs Boulevard, der i 1950 blev til Sct. Annagades Skole. I dag indgår de gamle mursten i den nye Frederiksbjerg Skole.

Fotograf Børge Venge, 1957, Aarhus Stadsarkiv.