Nyt i AarhusArkivet

Aarhus hjælper Ukraine

Borgere og Aarhus Kommune har siden krigens udbrud i Ukraine forsøgt at hjælpe borgere i det krigshærgede land. Det er kommet til udtryk både i ord, begivenheder og konkrete handlinger. Borgmesterens Afdeling har fotodokumenteret noget af den indsats, der bliver udført.  

Billede: Fem busser sendes fra Aarhus til Lviv i Ukraine. Fotograf Peter Marker, 2023 Aarhus Stadsarkiv.

 

Kort og tegninger fra Stadsingeniørens Kontor

Arkivet fra Stadsingeniørens Kontor indeholder diverse materiale fra kontorets utællelige projekter gennem årene. Mange registreringer og billeder findes allerede ude på AarhusArkivet, som nu er blevet opdateret med forskelligt kortmateriale

Billede: Situationsplan inkl. tværprofiler for Fuglebakkekvarteret. Opførte bygninger er skraveret. Stadsingeniørens Kontor, ca. 1927, Aarhus Stadsarkiv.

 

Stadsarkitektens Kontor

Ligesom Stadsingeniørens Kontor har Stadsarkitektens Kontor været involveret i et utal af projekter i Aarhus Kommune, siden kontoret blev oprettet i 1919. AarhusArkivet er for nylig blevet opdateret med blandede billeder fra diverse gader, vejer, skole m.m. rundt om i byen siden 1930’erne.

Billede: Åboulevarden fotograferet fra Mindebro i retning mod Skt. Clemens Bro. Fotograf Poul Pedersen, 1999, Aarhus Stadsarkiv

 

Billede: Nørregade set i retning mod Nørreport. Stadsarkitektens Kontor, ca. 1986, Aarhus Stadsarkiv.

 

Blandede billeder fra Århus Stiftstidende

Stort set siden Aarhus Stadsarkiv blev oprettet, har vi arbejdet med at registrere og digitalisere udvalgte dele af Århus Stiftstidendes arkiv. På AarhusArkivet ligger allerede over 17.000 digitale fotografier fra Stiftens flittige fotografer, og flere kommer løbende til.

I denne omgang er der kommet billeder og registreringer til fra kategorierne Fiskeri, Skatter og afgifter, Flag og ordner, Skilte, Kultur og Økologi fra 1970-1999, samt billeder fra kategorien Sport-Cykel 1930-1970.

Billede: Fiskerkutter i Aarhus Havn, Fotograf Børge Venge, 1972, Aarhus Stadsarkiv

Billede: Den lokale cykelhelt, Kay Werner, med skuespiller Marguerite Viby til seksdagesløb i Aarhus Hallen. Fotograf Børge Venge, 1955, Aarhus Stadsarkiv.

 

Registre til begravelsesjournaler og dødsanmeldelser

Aarhus Stadsarkiv har i samarbejde med Family Search digitaliseret registrene til begravelsesjournaler og dødsanmeldelser for perioden 1891-1983. Dette er væsentlige slægtshistoriske kildegruppe.

Via et henvisningsnummer fungerer registrene som indgang til begravelsesjournaler og dødsanmeldelser for indbyggere i Aarhus Kommune.

I begravelsesjournalerne og dødsanmeldelserne kan man finde stamoplysninger om afdøde personer, deres dødsdag, gravplads, dødsårsag (klausuleret i 75 år) og evt. slægtningene, som skulle betale for gravstedet. Begravelsesjournaler og dødsanmeldelser kan bestilles frem til gennemsyn, hvis de er ældre end 75 år. Er de nyere foretager stadsarkiv undersøgelsen.

Registre til begravelsesjournaler og dødsanmeldelser er udarbejdet og ført af Aahus Kommunes begravelsesvæsen.