Vælg Nyheder

Ugens Aarhushistorie: Åen frilægges og skaber nyt byliv

I 1977 begyndte snakken om en genåbning af Aarhus Å. Meningen med genåbningen var at gøre bykernen fredeligere og at højne den æstetiske og kulturelle kvalitet i midtbyen. Projektet mødte kraftig modstand, især fordi Åboulevarden var blevet en vigtig færdselsåre, og det ville begrænse trafikken kraftigt at nedlægge kørebanerne hen over åen. Derudover mente man, at genåbningen ville medføre lugtgener fra åen og være for dyr at gennemføre.

Ugens Aarhushistorie: 100 års begivenheder på idrætsparken

Her i juni kan vi fejre, at byen nu i 100 år har haft landets smukkeste idrætspark. 5. juni 1920 blev Aarhus Idrætspark indviet under overværelse af Kong Christian 10. og Dronning Alexandrine. Siden er idrætsparken blevet benyttet til et væld af aktiviteter, som har været med til at binde aarhusianerne sammen og bringe folk til Aarhus. Denne ambition føres nu videre af projektet Kongelunden Aarhus, på hvis hjemmeside man kan se en omfattende tidslinje over events og begivenheder fra idrætsparkens 100-årige historie. I dag får du her nogle få nedslagspunkter.

Ugens Aarhushistorie: 1800-tallets jødiske aarhusianere: Fra uvelkomment folk til velansete borgere

I Musikhusparkens sydlige hjørne ud til Frederiks Allé ligger et lille, indhegnet område med tre rækker af gamle og slidte gravsten. Mange aarhusianere går forbi stedet hver dag uden at ænse det eller tænke over dets betydning, selvom den glemte gravplads vidner om mange spændende menneskeskæbner. Det er nemlig her på den såkaldte “Mosaiske Troessamfunds Begravelsesplads”, der blev oprettet i 1824, at 62 af 1800-tallets jødiske borgere fra Aarhus og omegn har fået deres sidste hvilested.