Vælg Nyheder

Ugens Aarhushistorie: Moesgaard Museum og professor Globs utøjlede fantasi

I 1960 købte en række aarhusianske omegnskommuner og Århus Amt herregården Moesgaard for 2,9 mill. kroner. Hensigten var ”at bringe godset i offentligt eje, således at de store omkringliggende arealer kunne blive offentligt tilgængelige, og grundlaget for planen om et forhistorisk museum og en forhistorisk naturpark sikret”. For at kunne realisere planerne oprettede man Interessentskabet Moesgaard, som fik ansvaret for administrationen af herregården, og dermed for overdragelsen af bygningskomplekset og en del af jorden til museumsformål.