Timetakst

Alle ydelser:

550 kr. pr. påbegyndt time.

Der er tale om en pris for en effektiv arbejdstime alt inklusiv. Dvs. ferier og interne arbejdsopgaver er fratrukket den nominelle arbejdstid, og der er tillæg for overhead til arbejdspladsomkostninger.

Ydelser

Der kan opkræves betaling for: 

  • Fotokopiering og print
  • Sort/hvid A4 eller A3 pr. stk. 1kr.
  • Farve kopi/print A4 eller A3 pr. stk. 4 kr.
  • Rundvisninger for eksterne grupper
  • Undersøgelser i almindelighed ud over 30 minutter
  • Dog beregnes udarbejdelse af klasselister pr. påbegyndt time
  • Advokatundersøgelser, inkl. digital forsendelse: takst beregnet pr. påbegyndt time
  • Rekvirereret digitalisering/skanning inkl. digital levering: takst beregnet pr. påbegyndt time.

Der opkræves ikke betaling for udlevering af kopier af eksamensbeviser, behandling af aktindsigtsanmodning o.a.