Timetakst

Alle ydelser:

574,50 kr. pr. påbegyndt time.

Der er tale om en pris for en effektiv arbejdstime alt inklusiv. Dvs. ferier og interne arbejdsopgaver er fratrukket den nominelle arbejdstid, og der er tillæg for overhead til arbejdspladsomkostninger.

Ydelser

Der opkræves ikke betaling for

  • Hjælp til at identificere arkivalier

  • Ekspedition af arkivalier til læsesalen eller – hvis det er tilladt – for udlevering af digitale data. Der opkræves således ikke betaling for f.eks. udlevering af kopier af eksamensbeviser, data efter anmodning om aktindsigt eller om adgang til arkivalier efter arkivloven.

  • Undersøgelser i arkivalier i almindelighed under 30 minutter

  • Forsendelse af allerede digitaliserede arkivalier, hvis disse ikke er lagt online. Dog max. op til 30 minutters ekspeditionstid.

Der opkræves betaling for

  • Rundvisninger for eksterne grupper

  • Undersøgelser i arkivalier, hvis brugeren fremsætter ønske om stadsarkivets hjælp hertil. Det gælder f.eks. advokatundersøgelser.
  • Rekvireret digitalisering/skanning inkl. digital levering: takst beregnet pr. påbegyndt time.*

*Proceduren for skanning af negativer fra bl.a. Aarhus Stiftstidendes fotosamling er følgende:

  1. Negativer bestilles fra vores magasin via AarhusArkivet.dk
  2. Ønskede negativer ekspederes til læsesalen.
  3. Stadsarkivet skanner op til tre negativer gratis. Skanning af flere negativer faktureres med Stadsarkivets normale timepris.