Gå til hovedindhold

Søg om adgang til arkivmateriale, som ikke umiddelbart er tilgængeligt

Aarhus Stadsarkivs samling indeholder materiale, som man ikke umiddelbart kan benytte. Du har dog mulighed for at søge om dispensation til at se materialer, som ikke umiddelbart er tilgængelige.

 • Læs op

Indhold

  Arkivloven fastsætter fristerne

  Det er arkivloven, der fastlægger, hvornår arkivmateriale bliver frit tilgængeligt, så alle kan bestille og benytte det i studierummet. Udgangspunktet er, at arkivmateriale er beskyttet i 20 år.

  Nogle arkivmaterialer har dog en længere tilgængelighedsfrist. Fristen er i udgangspunktet mindst 75 år for materiale, der rummer oplysninger om rent private forhold. Private forhold er oplysninger om bl.a. økonomiske, helbredsmæssige, religiøse, seksuelle og politiske forhold. Fristen skyldes hensynet til privatlivets fred. For en del privatarkiver gælder den samme frist.

  Se liste over tilgængelighedsfrister.

  Sådan søger du om tilladelse

  Du kan søge om adgang til at se arkivmaterialet, selvom der ikke er gået 75 år.

  Inden du udfylder ansøgningen, skal du først finde arkivmaterialet på Aarhusarkivet, som er Aarhus Stadsarkivs online arkivportal.

  Her skal du finde relevante arkivmaterialer og notere dig det 9-cifrede arkivID, som vil fremgå, når du klikker ind på det enkelte resultat i din søgning. Du skal bruge arkivID’et, når du udfylder din ansøgning.

  Gå til aarhusarkivet.dk

  Ansøgningen foregår via Aarhus Kommunes digitale selvbetjening, og du vil blive bedt om at logge ind med MitID. Brug linket herunder.

  Søg adgang til arkivmateriale       

  Er du fritaget fra Digital Post og/eller e-boks, kan du kontakte arkivet og få et ansøgningsskema i papir.

  Kan du ikke finde det, du søger på Aarhusarkivet, er du velkommen til at kontakte Aarhus Stadsarkiv.

  Det skal du være opmærksom på, når du ansøger 

  Du vil blive bedt om at oplyse dit formål med ansøgningen.

  Vi laver ikke undersøgelser i arkivmaterialet som en del af sagsbehandlingen. Vi vil derfor bede dig uddybe din ansøgning med henvisninger til Aarhusarkivet, hvis de oplysninger, du opgiver i din ansøgning, ikke er fyldestgørende.

  Stadsarkivet giver som udgangspunkt ikke adgang til arkivmateriale indeholdende private oplysninger til andre end familiemedlemmer i lige linje til den person, sagen omhandler.

  Med lige linje menes opstigende: forældre, bedsteforældre, oldeforældre osv. og nedstigende: børn, børnebørn, oldebørn osv.

  Søger du om adgang til at se materiale, der omhandler nulevende myndige personer, vil du blive bedt om at vedhæfte et samtykke fra vedkommende. Er personen død, skal du vedhæfte samtykke fra alle efterkommere i lige linje og/eller ægtefælle.

  Det er din opgave som ansøger at indhente de nødvendige samtykker. Du kan evt. bruge en skabelon, som du kan bede de involverede om at udfylde.

  Link til samtykkeerklæring

  Du får et skriftligt svar 

  Når du har ansøgt, får du en kvittering pr. e-mail.

  Herefter starter Stadsarkivet med at vurdere materialet på baggrund af din ansøgning.

  Når Stadsarkivet har behandlet sagen, vil du modtage et brev i e-boks med svar på din ansøgning. I forbindelse med svaret foretager Stadsarkivet et opslag i CPR-registret.

  Har du fået adgang, vil brevet indeholde en beskrivelse af de vilkår, som adgangen gives under. Det er en betingelse for din adgang, at du kan acceptere disse vilkår. Et vilkår kan f.eks. være, at du ikke må offentliggøre de oplysninger, du kan læse i arkivmaterialet.

  Hvis du har spørgsmål 

  Du er velkommen til at kontakte os, hvis du har spørgsmål undervejs i ansøgningsprocessen.

  Regler for adgang til ikke-tilgængeligt arkivmateriale er bestemt i Arkivloven (lov nr. 1050 af 17. december) § 40, 41, stk. 2, 3 og 6 og 51, stk. 1.

  Regler for kopiering af dette materiale er bestemt i Arkivbekendtgørelsen (nr. 591, 26.6.2003).

  Se Arkivlovens tilgængelighedsfrister for udvalgte sager.

  Sidst opdateret: 28. december 2023

  Dokumenter