Gå til hovedindhold

Christians Bro

Christians Bro blev bygget i 1910 for at forbinde det gamle byområde ved Grønnegade med et nyt, der var opstået omkring Christiansgade. Da åen skulle overdækkes, blev Christian Bro en del af første etape i 1933 og kom til at markere overgangen mellem den overdækkede og den ikke-overdækkede del af åen.

 • Læs op

Indhold

  Foto: Åboulevarden ved Christians Bro lige efter den første etape af åens overdækning var blevet færdig. Fotograf Aage Fredslund Andersen, 1935, Aarhus Kommunes Biblioteker, Lokalhistorisk Samling.

  I årene fra 1900 til 1910 udviklede området fra Vester Allé til Christiansgade sig til en ny og blomstrende bydel i Aarhus. Udviklingens katalysator var anlæggelsen af Louisegade på åens sydside i 1898. Senere dukkede nye ejendomme også op på nordsiden af åen, der indtal da havde båret præg af at være en af Aarhus' gamle bydele. Væksten i området betød, at man fik brug for en ny bro, der kunne forbinde de to sider, så man ikke skulle den lange vej til Frederiksbroen eller Slusebroen for at komme over åen.

  22. april 1909 vedtog Aarhus Byråd en færdigbearbejdet plan for broens anlæggelse. 14. november samme år påbegyndes broarbejdet på Christiansbroen. Den blev opført på stenbolværker, der skulle sikre åbrinkerne mod jordskad, mens selve broen blev lavet af jern beton og fik både kørebane og fortov. I slutningen af august 1910 blev der udpeget en malermester, der kunne lægge sidste hånd på opførelsen af broen, så man kan formode, at den for første gang kunne tages i brug omkring dette tidspunkt.

  Broen fik i første omgang ikke nogen lang levetid, da man allerede i 1932 påbegyndte et større arbejde med at rørlægge og overdække åen, der var blevet stærkt forurenet. Arbejdet blev startet ved Christiansbroen, som blev revet ned og inkluderet i overdækningen. Efter denne første etape af overdækningsarbejdet blev afsluttet i 1933, kom Christiansbroen til at markere overgangen mellem den overdækkede og den endnu åbne del af åen. Herfra bevægede arbejdet sig mod øst, indtil åen var overdækket helt til Dynkarkbroen, nutidens Europaplads, i 1957.

  I 1989 vedtog byrådet af genåbne åen, og arbejdet med fritlægningen blev påbegyndt i 1995. Igen startede arbejdet ved Christiansbroen, der blev genopført som en traditionel bro, 2007-2008 blev broen nedrevet for at blive erstattet af en ny overgang, der mest af alt tager sig ud som en vej. I 2015 var fritlægningen af åen tilendebragt, men både overdækningen og frilægningen havde sat sine spor på de gamle broer over Aarhus Å.

  Læs mere om Christians Bro på AarhusWiki

  Se arkivalier om Christians Bro på AarhusArkivet