Gå til hovedindhold

Europaplads

De fleste tænker ikke over det, men vejen Europaplads er faktisk en bro over Aarhus Å og ligger endda henover en kystnær del af det tidligere havnebassin. Inden Europaplads fik sin nuværende form, var stedet ligefrem et af de tættest bebyggede og befærdede områder på den travle, gamle havn.

 • Læs op

Indhold

  Foto: Dynkarkbroens originale konstruktion som rullebro. Set mod Dynkarken og hjørnet til Mindegade. Hammerschmidt Foto, ca. 1903, Den Gamle Bys billedsamling.

  Længe før Europaplads blev til, førte Dynkarkbroen over Aarhus Å på samme sted. Dynkarkbroen hed, som den gjorde, fordi den blev anlagt ud for gaden Dynkarken, hvilket stadig er navnet på den korte vejstrækning, der går fra Europaplads, forbi Politigården og hen til Spanien.

  Dynkarkbroen blev opført i 1901 for at afhjælpe den stigende trafik ved Svingbroen og Mindebroen, der lå nærved, men kom til at leve et relativt kort liv. I 1934 blev den ombygget, og allerede i 1956-57 blev den afmonteret og helt fjernet igen. Det skete i forbindelse med overdækningen af Aarhus Å, der var blevet påbegyndt længere inde i byen i 1932, men nu var nået ud til åens havnenære strækning. Med overdækningen kunne man videreføre Åboulevarden helt ned til havnen og skabe bedre trafikale forhold i bykernen. De smalle 1800-talsgader, som Aarhus overvejende bestod af på dette tidspunkt, egnede sig nemlig ikke til den hastigt stigende bilisme og trafikmængde, som byen oplevede.

  Da overdækningen var fuldendt, anlagde man den nye, store Europaplads med plads til både parkering og vejbaner. Med pladsen var problemerne med de trafikale flaskehalse mellem havnen, centrum og udfaldsvejene med ét blevet fjernet.

  Det var ikke kun åens frie løb, men også flere historiske bygninger, der måtte lade livet til gengæld for Europaplads. Det gjaldt eksempelvis både det tidligere toldkammer og den gamle børsbygning, som længe havde været centrale steder i havne- og handelsmiljøet, samt en række beboelsesejendomme. Toldkammeret havde dog været i en elendig forfatning og mistet meget af sin pragt under flere nylige ombygninger, og området omkring toldkammeret var heller ikke prangende. I folkemunde blev det kaldt "Brændevinsøen" efter de mange knejper og bodegaer, der lå der, og både disse bygninger og andre ejendomme i nærheden blev i efterkrigstiden betragtet som nedrivningsmodne. De færreste var derfor kede af, at området blev ryddet.

  På den nye, frie plads blev et moderne og stilrent højhus i 12 etager opført. Det var dengang byens højeste etageejendom og fik navnet BP-huset. Europaplads blev navngivet i 1961, efter Aarhus året forinden havde modtaget en fornem Europapris som tak for byens store virke for europæisk og mellemfolkeligt samarbejde. Ved overrækkelse af prisen, som skete ved en officiel ceremoni i juni 1961, navngav borgmester Bernhardt Jensen på byrådets vegne pladsen ved BP-huset, Europaplads.

  Siden er Aarhus Å igen blevet frilagt. Det sidste stykke ved Europaplads og Mindet blev åbnet i forbindelse med det nye havnebyrum ved DOKK1, der blev bygget i midten af 2010'erne.

  Læs mere om Dynkarkbroen på AarhusWiki

  Læs mere om Europaplads på AarhusWiki

  Se arkivalier om Dynkarkbroen på AarhusArkivet

  Se arkivalier om Europaplads på AarhusArkivet