Gå til hovedindhold

Fiskerbroen

Den første Fiskerbro var en træbro, der blev bygget i 1862, men den blev erstattet af en jernbro allerede i 1882. Broens hovedformål var at skabe en overgang over Aarhus Å for beboerne i Fiskergade. I dag er broen en moderne betonbro belagt med chaussésten.

 • Læs op

Indhold

  Foto: Aarhus Å og Aagade set mod øst med Fiskerbroen i forgrunden. Billedet er taget fra Skt. Clemens Bro. Fotograf Thomas Sørensen Hermansen, 1895, Den Gamle Bys billedsamling.

  Den første Fiskerbro var en træbro, der blev opført i 1862 for at skabe endnu en overgang for fodgængere over Aarhus Å. Især beboerne i Fiskergade kunne drage fordel af broen, der gjorde vejen ind til byens handelscentrum ved Store Torv væsentlig kortere. Da Aarhus Hovedbanegård blev opført i september samme år, kom trafikken pludselig også til at gå den modsatte retning, da det blev den mest direkte vej fra det gamle handelscentrum til det nye, der opstod omkring banegården.

  Broens trækonstruktion gik hurtigt i forfald, og mange klagede over dens tilstand. Selvom den kun skulle kunne bære personer til fods, blev den snart for skrøbelig til formålet.

  Idéen om at bygge en ny bro spirede i takt med forringelsen af den gamle, og i september 1880 behandlede byrådet et forslag om at opføre en jernbro i stedet for den eksisterende træbro. I debatten var meningerne meget delte. Én mente, at den gamle bro nok ville kunne holde "en halv Snes Aar endnu". En anden hævdede, at den var "saa raaden, at man maa være glad, om den holder Vinteren over". En tredje rejste spørgsmålet, om broen ikke helt kunne undværes, da der var fremskredne planer om at bygge Skt. Clemens Bro, men det mente byrådets formand ikke, da man havde "Pligt overfor Fiskergydens Beboere til at skaffe dem Overgang over Aaen".

  Det endelige resultat blev, at byrådet vedtog, at der skulle opføres en ny jernbro, og arbejdet begyndte i 1882. Mens den blev bygget, fik byrådet anbragt en midlertidig overgang over åen lige ved siden af. Pligten overfor beboerne i Fiskergyde blev taget alvorligt, endda selvom det blev anslået, at en ny bro kunne stå klar inden for kun 6-8 uger.

  I dag er Fiskerbroen en moderne og buet bro belagt med chaussésten i bølgende mønster, som blev opført i midten af 1990'erne.

  Læs mere om Fiskerbroen på AarhusWiki

  Se arkivalier om Fiskerbroen på AarhusArkivet

  Sidst opdateret: 28. december 2023