Foto: Åhavnen set fra vest med Svingbroen i forgrunden. Bag Svingbroen ses Aarhus Børs, der blev nedrevet i 1957, og bag Børsen ses en af Aarhus' gamle toldboder. Ukendt fotograf, ca. 1900, Aarhus Stadsarkiv.

Svingbroen var - som navnet antyder - en svingbro, der lå ved Aarhus Å's udmunding. Svingbroen blev bygget i 1862, hvor den erstattede en gammel vindebro, og var den første jernbanebro, der førte over Aarhus Å. Den gav togtrafikken eksklusiv adgang til havneterrænet i det nye havnebassin, der var blevet anlagt i 1845-61 og forbedrede dermed områdets infrastruktur, som var essentiel for handel, import og eksport. Netop den nye infrastruktur med både jernbane og havn gjorde Aarhus til et jysk handelscentrum og var hovedårsag til den eksplosive vækst, som byen oplevede i anden halvdel af 1800-tallet. Her steg indbyggertallet fra at være ca. 8.900 i 1850 til at være mere end det femdobbelte, nemlig ca. 51.800, i år 1900.

Da Svingbroen blev bygget, var den gamle åhavn stadig i brug, så mindre både og skibe skulle fortsat have adgang til denne. Derfor valgte man at bygge en svingbro, så småskibe frit kunne sejle fra havnebassinet og op ad åen. Det var især gavnligt, når fartøjerne skulle på bedding, eller når fiskerne skulle handle med de lokale ved åhavnen.

Svingbroen vandt hurtigt indpas hos aarhusianerne, som ofte brugte den som overgang over åen i stedet for Mindebroen, der hidtil havde været den nærmeste mulighed i området. Det var dog en uhensigtsmæssig udvikling, da Svingbroen kun havde en enkelt smal gangpassage i den ene side. Det betød, at folk endte med at trække deres cykler og vogne, og endda drive kreaturer, hen over skinnerne på broen. Det gav åbenlyse problemer for togtrafikken, der tit blev nødt til at bremse eller stoppe op for at vente på fri passage. I 1880'erne blev det derfor besluttet at udvide broen for at gøre gangpartiet bredere.

Det var den første af flere ombygninger, der tilpassede broen efter byens og tidens skiftende behov og til sidst ledte til den bro, vi har i dag. Der findes ikke mange spor fra den oprindelige Svingbro, men nu krydser Letbanebroen åen på samme sted og sørger for passage for den moderne kollektive trafik, hvor store godstog - handlens livsnerve - før kørte.