Gå til hovedindhold

Vester Allé

Vester Allé fører i dag over Aarhus Å på samme sted, som den såkaldte ”Slusebro” engang gjorde. Broen var en del af Aarhus Mølle, der lå omtrent, hvor Mølleparken er i dag. Broens sluser kunne åbnes og lukkes for at styre tilstrømningen af vand til møllen og dermed driften af den.

 • Læs op

Indhold

  Foto: Udsigt mod vest over kvarteret omkring den tidligere mølleeng. Forrest i billedet ses den gamle Slusebro, hvor Vester Allé i dag løber over åen. Hammerschmidt Foto, 1892, Aarhus Stadsarkiv.

  Når man i dag står på Vester Allé, er det ikke ligefrem landlig idyl, man tænker på først. Stedets historie er dog tæt forbundet med naturen, der engang prægede området, navnlig åens forløb gennem området.

  Så tidligt som i 1200-tallet blev der for første gang bygget en overgang over Aarhus Å i nærheden af nutidens Vester Allé. Dengang - og helt frem til anden halvdel af 1800-tallet - lå området uden for Aarhus Købstad og blev ikke betragtet som en del af byen. Overgangen, der blev opført som en slags dæmning, var en del af et mølleanlæg, der fik navnet "Aarhus Mølle" og brugte åens vand som drivkraft. Dæmningen havde sluser, så vandgennemstrømningen kunne styres og Mølleengen, der lå vest for Aarhus Mølle, kunne oversvømmes. Dermed dannedes en mølledam, hvor åens vand kunne gemmes til senere brug for møllen. Fra Mølledammen ledte et omløb vandet udenom møllen til åen, mens et bagløb ledte vandet hen til møllehjulet. Ved hjælp af de to åløb og sluserne kunne vandtilførslen til møllen styres og reguleres.

  Det var henover denne slusedæmning, at den første slusebro blev bygget. Det er uvist, hvornår der første gang blev opført et bro på stedet, men man har formodentlig kunne passere åen over dæmningen allerede fra omkring det tidspunkt, den blev bygget.

  Slusebroen har antageligt haft forskellige udseender gennem århundrederne, men gennem 1800-tallet var det en træbro. I 1890'erne var dens bærende bjælker bygget af eg, mens dækket var lavet af fyrrebjælker og -planker. Den var mere en fire meter bred og 14 meter lang og havde fire gennemløb med sluser i åen.

  I 1893 påbegyndtes projekteringen af Slusebroens ombygning. Den gamle, nedslidte træbro skulle erstattes med en helt ny, moderne bro. Det var blandt andet nødvendigt, fordi nedlæggelsen af Mølledammen havde resulteret i etableringen af nye bykvarterer i løbet af 1880'erne og 1890'erne. Trafikken voksede og man havde derfor brug for en bro med en helt anden karakter og betydning. I december 1894 stod en ny slusebro så godt som færdig. Den havde en bred kørebane og asfalterede fortove, hvilede på afrundede, solide betonpiller med granitbeklædning. Denne bro er senere erstattet med det store kryds, der i dag udgøres af Vester Allé, Thorvaldsensgade og Åboulevarden.

  Læs mere om Slusebroen på AarhusWiki

  Se arkivalier om Slusebroen på AarhusArkivet