Gå til hovedindhold

Lystsejlads

Ikke kun søsport, men også lystsejlads har fyldt meget på Lystbådehavnen gennem tiden. Turister og hobbysejlere i alt fra små både til større luksusskibe har kunnet lægge til her. Også søspejderne har været en central del af miljøet på Lystbådehavnen, hvor de har uddannet mange erfarne sejlere.

 • Læs op

Indhold

  Standerhejsning ved Aarhus Søspejdertrop. Fotograf Aage Fredslund Andersen, 1939, Den Gamle Bys billedsamling.

  To drenge i optimistjollen "Prut". Fotograf Børge André Venge, 1962, Den Gamle Bys billedsamling.

  Søspejderne i Aarhus blev startet op i 1917, da en ung og energisk tropsfører begyndte at undervise aarhusianske spejdere i sømandskab og tovværksarbejde som afveksling fra spejderaktiviteterne på land. Han lånte to store robåde af en lokal skibshandler, men fik også en øvelsesplads og et klubskib med navnet "Marie" stillet til rådighed for troppen. Sådan fik hr. Fritzsche, som tropsføreren hed, ikke bare oprettet et søspejderkorps, men også sikret dets aktiviteter og eksistensgrundlag i den første tid.

  I 1926 udsprang Kystpatruljen fra søspejdertroppen. I Kystpatruljen adskilte sig fra søspejderne ved at lægge mere vægt på at give unge mænd, hvad der mindede om en decideret uddannelse inden for sømandskab for at ruste dem til fremtidige karrierer som bl.a. sømænd eller maskinmestre.

  I 1928 blev en ny aarhusiansk søspejdertrop oprettet. Den havde tilknytning til Det Danske Spejderkorps og fik tildelt et lokale ved Nordhavnen af Havneudvalget. Klubben blev dog opløst igen allerede i 1933. Der gik dog ikke længe, før en ny trop igen blev dannet. Det skete i 1937, og den nye trop fik base på skibet Kaperen, hvor der blev fokuseret på at uddanne unge sejlsportsinteresserede drenge og mænd i praktisk sømandskab og teori.

  Piger kunne ikke være en del af søspejderne på dette tidspunkt, men i 1956 blev der for første gang taget initiativ til, at de kunne få lov. Pigespejderne måtte dog vente helt til 1965, før der blev dannet en søspejdertrop for dem.

   

  Læs mere om søspejderne i Aarhus på AarhusWiki