Aarhus Vejviser på AarhusArkivet

En vejviser er en adressebog og senere telefonbog med oplysninger om bl.a. navne, adresser, telefonnumre og et fagregister. Vejviseren indeholder også generelle oplysninger om byen og med tiden udbygges den også med oplysninger om f.eks. postvæsen, togtider m.v.

Interessante elementer i vejviserne er også annoncer for byens virksomheder og bykort.

Vejviserne dækker med enkelte mangler perioden fra 1859-2007.

På læsesalen kan Aarhus Vejviser ses både digitalt på AarhusArkivet og i de fysiske bind.

Du kan også læse mere om læsesalen øvrige kilder her på hjemmesiden.