Har du billeder fra byens sportshistorie?

Foto: Aarhus Cyklebane, ca. 1942, Stadsingeniørens Kontor, Aarhus Stadsarkiv.

Har du billeder, som kan være med til at vise livet ved de tre sportskomplekser gennem de sidste 100 år, så kom forbi Dokk1 mandag d. 24. februar fra kl. 13.00-16.00. Stadsarkivet holder til på niveau 2.2.

Arkivet vil gerne låne dine billeder, og du får dem tilbage, når de er skannet.