Tak til de frivillige

Mange af de projekter og opgaver, som stadsarkivet udfører, kunne ikke lade sig gøre uden hjælp fra vores dygtige og dedikerede frivillige. Det vil vi sætte fokus på her på siden det næste stykke tid.

Vores frivillige har gennem tiden udført mange forskellige typer opgaver sammen med os. Nogle af vores projekter foregår digitalt, og et af dem er crowdsourcingprojektet Retro, som man kan læse mere om her: https://www.retrodigitalisering.dk/. Projektet er landsdækkende, og Aarhus Stadsarkiv er projektleder på vegne af Organisationen Danske Arkiver.

Gennem projektet bliver sogneråds- og byrådsprotokoller fra før midten af 1800-tallet til kommunalreformen i 1970 digitaliseret og transskriberet. Til det bruger vi transskriberingsværktøjet Transkribus. Transskriberingen gør det efterfølgende muligt at lave automatiseret håndskriftsgenkendelse igennem maskinlæring. Men det kræver en stor mængde manuelt forhåndsarbejde, før automatiseringen kan lade sig gøre. Et arbejde, som de frivillige har hjulpet os med.

Tusind tak til dem, for uden deres store indsats og ekspertise ville projektet ikke være nået så langt, som det er i dag. Status er således, at 519 protokoller er skannet og lagt op på hjemmesiden. 13.500 sider er indskrevet af frivillige.

 

Øverste billede: 

Mange af arkivets flittige frivillige har brugt utallige timers arbejde på at transskribere en stor håndfuld af sognerådsprotokollerne fra de tidligere forstadskommuner, så kilderne til det kommunale styre også i fremtiden vil være tilgængelige. Kringlet håndskrift er blevet til læs- og søgbare dokumenter ved af hjælp af de kompetente frivillige.

Du kan følge med i projektets blog, hvor der løbende bliver lagt historier op om sjove emner, der bliver behandlet i sognerådene og statusopdateringer fra projektet.

Bloggen kan læses her: https://www.retrodigitalisering.dk/blog/.

https://www.retrodigitalisering.dk/ kan du se både transskriberede og ikke transskriberede protokoller. Da protokollerne ofte indeholder persondata, er det kun transskriberede protokoller ældre end 85 år, der er lagt frem. Det transskriberede materiale bliver også brugt til træning af genkendelsesmodeller, så intet arbejde er spildt, selvom det ikke offentliggøres med det samme.

Her det et eksempel på en transskriberet protokol fra Hjortshøj-Egå, der i sin helhed kan ses ved at klikke her.

 

De fleste frivillige har siddet hjemmefra og arbejdet på projektet, men om fredagen har der været mulighed for at mødes til en kop kaffe og sparre med hinanden og arkivets ansatte til de ugentlige fredagsworkshops på arkivet. Her er der blevet udvekslet både erfaringer og sjove historier.